Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроках математики

Уроках математикиВідділ освіти Ярмолинецької районної

державної адміністрації

Методичний кабінет

Нестандартні підходи до навчання учнів на уроках математики

Методичні рекомендації

Ярмолинці

2009

Автор-упорядник:

Г. Л. Безушко – вчитель математики Правдівської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Рецензенти:

І. Ф. Попіль – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації.

В. С. Войцехівська – вчитель – методист Шарівської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Посібник містить методичні рекомендації використання інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду на уроках та в позакласній роботі з математики.

В посібнику поміщено приклади нестандартних уроків з математики – урок-казка, урок-гра, урок-подорож.

Рекомендується для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для керівників шкіл, вчителів математики, працівників рай ( міських ) відділів освіти, а також для учнів та студентів педагогічних спеціальностей.

Передмова

Пропонований посібник присвячений актуальній проблемі сьогодення – розвитку в учнів творчих здібностей, активізації пізнавальної діяльності учнів. Зацікавити учнів математикою, навчити їх працювати творчо, розвивати їх мислення та природні здібності - основне завдання сучасної школи. Тому нестандартні форми і види роботи вчителя на уроках і в позаурочний час дають змогу розвивати логічне мислення учнів, розвивати індивідуальні і пізнавальні здібності кожної дитини, виховувати в учнів впевненість, віру в свої можливості, взаєморозуміння в класному колективі, що характеризується залучення всіх учнів до спільної діяльності.

Головне завдання вчителя – створити такі умови на уроці, за яких дитина, виконуючи навчальне завдання, несподівано для себе доходить висновку, що розкриває всю красу процесу пізнання. Для цього педагог у навчальному процесі повинен використовувати різноманітні методи симулювання навчальної діяльності.

Основний аспект в посібнику ставиться на творчу співпрацю вчителя та учнів.

Даний посібник призначений допомогти вчителям, учням та студентам педагогічних навчальних закладів впроваджувати інноваційні освітні технології в життя.

В.С.Войцехівська,вчитель-методист Шарівської ЗОШ I-III ступенів

Вступ

Одним з основних завдань сучасної школи є підготовка учнів до життя в сучасному техногенному суспільстві В період формування особистості школярів, оберігаючи їх природну індивідуальність, необхідно зосереджувати зусилля на вихованні в учнів впевненості, віри в свої можливості, компетентність, ініціативність, співробітництво, навички роботи в колективі, розвиток логічного мислення, бачення проблем та прийняття рішень щодо їх подолання, одержання і використання інформації, самостійне навчання, планування своєї діяльності, розвиток комунікативних навичок.

Cуть нестандартних форм діяльності при викладанні математики

Сучасна педагогіка і психологія спрямовують свої зусилля на те, щоб виявити здібності, можливості та потреби кожного учня, максимально використати їх для розвитку його особистості. Одним із шляхів досягнення цієї мети є впровадження таких методів, засобів і організаційних форм навчання, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, розвивали їх мислення, здібності, привчали працювати самостійно і творчо. Мова йде про інновації в педагогіці – відкриття нових форм, методів та засобів педагогічної діяльності; творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання і виховання. Цінність їх полягає в тому, що освітня, розвиваюча та виховна функції діють у тісному взаємозв’язку.

Нетрадиційні форми роботи вчителя навчають, організовують , розвивають пізнавальні можливості учнів; сприяють розвитку логічного мислення та аналітичних здібностей школярів; стимулюють і підвищують їх інтерес до вивчення математики; розвивають вміння приймати правилі рішення в різних життєвих ситуаціях, тобто готують до реального життя.

Таким чином, особливостями нетрадиційних форм і методів навчання є:

 • особиста орієнтація;

 • висока активність всіх учасників;

 • творчий підхід до розв’язання поставленого завдання;

 • прагнення передбачити можливі наслідки прийнятих рішень;

 • наявність нестандартних ситуацій;

 • дух змагання;

 • вміння працювати в парі чи в групі;

 • самостійна творча робота;

 • висока відповідальність кожного учасника за свої дії.

Класифікація нетрадиційних педагогічних технологій.

1) Організаційні форми:

- класно-урочні;

- альтернативні;

- академічні;

- клубні;

- індивідуальні;

- групові.

2) Домінуючий принцип:

- репродуктивний;

- пояснювально-ілюстративний;

- діалогічний;

- проблемно-пошуковий;

- ігровий;

- творчий;

- інформаційний.

3) Підхід до дитини:

- особисто орієнтований;

- гуманно-особистий;

- технологія співробітництва.

Все більше застосування на практиці знаходять окремі форми і методи, які притаманні інноваційним технологіям. Найбільш поширеними з них є такі:

ділова гра;

інтегрований урок;

урок – семінар

урок конкурс;

зустріч за круглим столом;

брейн – ринг;

урок – бенефіс;

бліц – турнір;

урок – подорож;

КВК;

урок – казка.

Інтегрований урок – це урок, в якому поєднується декілька шкільних предметів і відбувається зв’язок між ним. Інтегровані уроки математики і фізики ( хімії, біології, астрономії, географії, економіки ) дозволяють усвідомити необхідність математичних знань і методів для розв’язання проблем інших наукових галузей. Інтегрований урок математики та української мови сприяє розвитку вміння правильно формулювати й висловлювати свої думки, дотримуючись культури мовлення; поєднує точність і творчість, мислення і образність думки.

Ділова гра – це модель процесу ухвалення рішень у реальному випадку з чітко виявленою структурою. Ділова гра дозволяє створити виробничу ситуацію, під час розв’язання якої гравцям необхідно знайти правильну лінію поведінки. У ході гри кожному учаснику необхідно максимально мобілізувати свої знання, досвід, практичні навички. Особливо цінним є те, що тут справа не зводиться тільки до механічного використання знань. Виробляється вміння мислити системно, продуктивно;пробуджується прагнення до пошуку нових ідей; виникає інтерес до предмету. А це вже крок до творчості.

Основна ідея ділової гри полягає в тому, щоб створити на уроці виробничу ситуацію, в якій учень, поставивши себе на місце людини того чи іншого фаху, відчує значення знань у виробничій сфері, самостійно оволодіє необхідним практичним матеріалом, застосує отримані знання на практиці.

Ділову гру можна організувати з питань економіки і бізнесу, екології, банківської справи. Саме під час використання такої форми роботи відбувається професійна орієнтація учнів, їх знайомство з основними видами діяльності людини.

Урок у формі усного журналу має значне пізнавальне навантаження і служить вдалим підсумком вивчення будь-якої теми. Така форма проведення уроку через чергування інформаційних та контролюючих сторінок не втомлює дітей і дає їм позитивний заряд.

Зустріч за круглим столом або урок – конференція дозволяє учням відчути себе фахівцями тієї чи іншої спеціальності: економістами, технологами, банкірами, підприємцями, інженерами, які розв’язують проблеми різних галузей життя, застосовуючи математичні знання.

Урок – бенефіс або ,, свято однієї задачі ’’ – це урок, під час якого визначається значущість, необхідність, часте використання тієї чи іншої теореми, ,, опорної ” задачі, математичного поняття чи геометричної фігури.

Дидактична гра широко використовується як засіб навчання, виховання, розвитку особистості учнів. Гра – це творчість, гра – це праця. У процесі гри в дітей формується звичка зосереджуватися, мислити самостійно; розвивається увага, уява, прагнення до знань.

Не обов’язково дидактичні ігри проводити на підсумкових уроках з тієї чи іншої теми: бліц – опитування, естафету, вікторину можна вдало застосовувати під час актуалізації опорних знань чи закріплення вивченого матеріалу та на традиційному уроці.

Використання інноваційних технологічних елементів і вироблення чітких рекомендацій щодо їх застосування істотно полегшують роботу вчителя, допомагають підтримати інтерес учнів до предмету, служать базою для творчої співпраці педагога та школярів.

У Р О К - П О Д О Р О Ж1.jpg

,, П О М І С Т У Г Р О Ш О В О М У

5 к л а с

МЕТА УРОКУ: Навчити учнів поєднувати математичну та нематематичну інформацію, удосконалити навички виконання арифметичних дій, розвивати математичне мислення , логіку і обчислювальні навички, розширити фінансові знання та кругозір, виховувати інтерес до математики, свідоме ставлення до праці, почуття національної гідності.

ТИП УРОКУ: Урок застосування знань, умінь та навичок.

ОБЛАДНАННЯ: Схема маршруту мандрівки, зразки грошових банкнот, листки контролю для кожного учня.

Підготовча робота:

1) Підготувати повідомлення про історію виникнення грошей.

2) Пригадати прислівя і приказки про гроші.
3) Підібрати загадки про гроші.
РОЗУМ ПОЛЯГАЄ НЕ ЛИШЕ У ЗНАННІ, АЛЕ Й У ВМІННІ ЗАСТОСУВАТИ ЦІ ЗНАННЯ.

АРІСТОТЕЛЬ, давньогрецький філософ і вчений

Х І Д У Р О К У

І. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Кажуть, розум ні за які гроші не купиш. Це, звісно, так, але ви повинні здобувати знання, адже знання і вміння за плечима не носити.

Накопичувати гроші – марна справа, вони легко витрачаються, часто знецінюються, часом просто губляться. Але кожна людина, яка живе в суспільстві, користується грішми і повинна вміти їх рахувати та витрачати.

Сьогоднішній урок ми проведемо як гру – подорож ,, По місту Грошовому”. Вас чекають цікаві зупинки. Рухатися будемо за таким маршрутом.

СХЕМА МАРШРУТУ

Музей ,, Нумізматика”;

Зал грошових задач;

Магазин ,, Здійсни покупку”;

Їдальня ,, Українські страви”;

Вулиця Банківська;

Зупинка ,, Про все потроху”;

Зупинка ,, Кінцева”.

ІІ. Продаж путівок.

За правильну відповідь учні отримують путівку – листок контролю. Діти відповідають ,, ланцюжком”.

ЗАПИТАННЯ:

 1. Назвіть компоненти дії віднімання.

 2. Назвіть компоненти дії ділення.

 3. Як знайти невідомий доданок?

 4. Як додати десяткові дроби?

 5. Яка роль коми в запису десяткового дробу?

 6. Як помножити два десяткові дроби?

 7. Що означає риска дробу?

 8. Яке найменше натуральне число?

 9. Як знайти невідомий множник?

 10. Назвіть компоненти дії додавання.

 11. Як помножити десятковий дріб на 100?

 12. Як знайти невідоме зменшуване?

ІІІ. Подорож.

Зупинка1. Музей ,, Нумізматика”.

Нумізматика – наука про монети; допоміжна історична дисципліна, що вивчає монети, історію карбування монет і грошового обігу, замінники монет.

Учні виступають з повідомленнями.

ПЕРШІ ГРОШІ

Гроші виникли стихійно в процесі обміну товарами. Спочатку еквівалентом грошей були певні товари. Стародавні римляни, наприклад, розраховувалися сіллю, ацтеки – какао-бобами, русичі – хутром.

Перші металеві гроші у вигляді кілець з’явилися в Єгипті близько 2500 років до нашої ери. А перші монети були викарбувані в VIIстолітті до н.е. в малоазійській державі Лідії. Великого розвитку монетна справа набула в Давній Греції та Римі, де було створено перший в світі монетний двір при храмі Юнони – Монети ( звідси і термін ,, монета” ).

На Русі монети власного карбування давньоруських князів з’явилися наприкінці Xстоліття. В той час поряд з давньоруськими монетами в обігу перебували арабські срібні монети – диргеми. На думку багатьох істориків поряд із ними, як засіб обміну, використовували хутро дикого звіра – куниці, білки, соболя.

Спочатку монети виготовляли лише із срібла й золота. Це створювало незручності – вони були дорогими і їх було мало. Пізніше їх стали карбувати із сплавів. Але металеві гроші все одно були незручними. Тому люди винайшли паперові гроші. Відомий мандрівник Марко Поло стверджував, що в Китаї ними користувалися ще в XIII столітті. В Європі паперові гроші з’явилися в XVII столітті. Спочатку це були розписки банкірів про те, що вони прийняли на зберігання певну кількість золота. Згодом великі банки почали випускати паперові гроші, а ще пізніше це право перейшло до держави.

Г Р И В Н Я2.jpg

Гривня – це зливок срібла, що був грошовою і ваговою одиницею в Давній Русі в X – XIV ст.. Різні гривні мали різну вагу і форму. Наприклад, київська гривня була шестикутною і важила близько 160 грам. За одну гривню можна було купити вола. В XIII ст.. з’явився зливок, що мав назву карбованець і в XVст. Він витіснив з обігу гривню. Знову гривні з’явилися за часів відродження Української державності в 1918 – 1920 р.р. Тепер гривні – гроші незалежної України.

Підготовка до створення нових українських грошей почалася в квітні 1991 року. Стати автором перших грошей незалежної України, з якими щодня ,, спілкуємося “ і нині, судилося українському художнику – графіку, заслуженому художнику України В. І. Лопаті. Ввели в обіг українські гривні в 1996 році.

Зупинка 2. Зал грошових задач.

У залі грошових задач потрібно вміти добре обчислювати і логічно мислити.

Розв’язати задачі.

Задача 1.У касі є купюри: 1 грн, 2 грн, 5 грн, 50грн, 200 грн. За допомогою якої найменшої кількості купюр можна скласти суму:

а) 108 грн; б) 216 грн; в) 143 грн?

Задача 2. За допомогою якої найменшої кількості грошових знаків можна скласти суму:

а) 275 грн; б) 122грн; в) 517 грн?

Задача 3. Розв’яжіть рівняння:

а) 7 грн –х = 6 грн 40 к.

б) х + 2грн 53к = 8грн 26к.

в) х – 5грн 68к = 10 грн 35к.

Зупинка 3. Магазин ,, Здійсни покупку.

Щоб купувати, потрібно знати ціну товару і мати потрібну кількість грошей. Кожна людина повинна вміти обчислювати скільки потрібно заплатити за покупку, скільки отримати здачі. А тепер кожен із вас буде покупцем.

Задача 1. У покупця є одна купюра номіналом 100грн. Які купюри на здачу він може одержати від продавця при покупці товару на суму:

а) 76 грн.55 к. б) 84 грн. 63 к. в) 69 грн. 38 к.?

Задача 2. В магазині хлопчик плаче,

Полічить не може здачу.

П’ятаків у нього п’ять.

Скільки грошей, як узнать?

Задача 3. Ціна 1кг печива 18,7 грн. Скільки треба заплатити за 550 г печива? Яку здачу отримаєте з 20 грн?

Зупинка 4. Їдальня ,, Українські страви”.

З давніх-давен українські страви відомі своєю різноманітністю та високими смаковими якостями. В їдальні вам запропонують український борщ, куліш, пампушки з часником, вареники, ковбасу домашню, картоплю з салом, узвар. Але щоб все це скуштувати , потрібно мати гроші і вміти їх правильно витрачати.

Задача 1. Порція вареників коштує 8 грн. 50 к. Скільки коштує 12 таких порцій?

Задача 2. Порція бульйону з пампушкою коштує 6 грн. 45 к., а половина порції бульйону з пампушкою коштує 3 грн. 80 к. Скільки коштує пампушка?

Задача 3. Порція борщу та вареників коштує 17грн 60 к., борщ і узвар коштують – 13грн 70 к., а вареники та узвар – 12грн 90 к. Скільки коштує кожна страва окремо?

Зупинка 5. Вулиця Банківська.

На цій вулиці знаходяться різні банківські установи, де люди отримують заробітну плату, пенсії, беруть кредити, здійснюють різні платежі, міняють валюту.

Задача 1. Розмістіть валютні одиниці в порядку зростання їх вартості відносно гривні: долар, гривня, рубль, євро.

Задача 2. Яку суму потрібно заплатити в банк за комунальні послуги, якщо за світло треба заплатити 28 грн. 65 к., а за газ – 84 грн. 63 к.?

Задача 3. Курс долара становить 8грн 50 к за 1 американський долар. Скільки доларів можна купити за 17000 грн ?

Зупинка 6. ,, Про все потроху’’.

На цій зупинці кожен може загадати загадки, пригадати приказки та прислів’я про гроші, дати мудру пораду, розповісти смішинку по даній темі.

ЗАГАДКИ.

 1. Без рук, без ніг, без голови, а всю країну обійшла.

( Монета, копійка )

 1. Кругленьке, маленьке, всьому миру миленьке.

(Монета)

 1. Що росте без повітря, води та коріння.

(Відсотки в банку)

Прислівя та приказки

За добре слово не платять грошей, а скажеш всім – приємно.

Багачеві вітер гроші несе, а бідному очі половою засипає.

Хоч свинка, та грошей скринька.

За гроші не купиш ні батька, ні матері, ні родини.

Купиш біду за гроші.

Золоті гори обіцяє, хоча в кишені й гроша не має.
Велике діло гроші, а ще більше – правда.
Хоч у голові пусто, аби грошей густо.
Хоч копійка в кафтані, та на сто рублів чвані.
На гривеник покупки, а на карбованець крику.
На гріш амуніції, на десять амбіції.
За копійку аж труситься.
Зароблена копійка краща за крадений карбованець.
Слово старше за гроші.
Розум за гроші не купиш.

Зупинка 7. ,, Кінцева”.

Підраховується кількість балів, визначаються найактивніші мандрівники.

Вчитель. На сьогоднішньому уроці ми дізналися дуже багато цікавого про українські гроші та валюту інших країн. Зміняються часи, мінялася монетна ситуація в Україні. Хочеться вірити й сподіватися, що гривня знову стане не тільки повновладною господаркою в Україні, а впливовою та конвертованою грошовою одиницею в світі.

ІV. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу № 1196 (6), 1198 ( 1, 3 ).

Підготувати розповідь на тему «Копійка гривню береже» або «Мої враження від мандрівки по місту Грошовому»/

3.jpg

У Р О К - Г Р А

З Г Е О М Е Т Р І Ї В 7 К Л А С І

Тема: ,, Геометрія в нашому житті .

Мета: Узагальнення знань, набутих протягом року; вироблення вмінь та навичок працювати в команді, систематизація матеріалу вивченого в 7 класі.

Тип уроку: Урок повторення і узагальнення матеріалу за курс 7 класу.

ХІД УРОКУ

Клас ділиться на дві команди і кожна команда обирає капітана.

І ТУР – Розминка команд

Запитання для першої команди:

 1. Грецьке слово ,, геометрія” в перекладі на українську означає…

 2. Півпряма інакше називається …

 3. Трикутник, у якого всі кути рівні , називається…

 4. Відрізок, що сполучає дві точки кола, називається…

 5. Градусна міра прямого кута дорівнює…

 6. Коло – це…


Запитання для другої команди:

 1. Розділ геометрії, у якому вивчаються властивості фігур на площині, називається…

 2. Фігура, яка складається з точки і двох пів прямих, що виходять з неї, називається…

 3. Сума сторін трикутника це …

 4. Відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою його точкою, називається…

 5. Сума кутів трикутника дорівнює…

 6. Трикутник – це …


6.jpg

ІІ ТУР – Конкурс капітанів

Запитання для капітана першої команди:

 1. Скільки гострих кутів може мати трикутник?

 2. Дві прямі перетинаються. Чи може сума трьох утворених кутів дорівнювати 120 ?

 3. Зовнішній кут рівнобедреного трикутника дорівнює 120 . Знайти кути трикутника.

 4. Бісектриса поділила кут на два кути, один з яких дорівнює 70 . Знайти другий кут.

 5. Який найбільший кут можна накреслити?

Запитання для капітана другої команди:

 1. Чи можна побудувати трикутник з сторонами 3см, 7 см і 11 см?

 2. Дві прямі перетинаються. Чи може сума двох утворених кутів дорівнювати 120 ?

 3. Паралельні прямі перетинаються січною. Один з утворених кутів дорівнює 60 . Знайти решту кутів.

 4. У трикутнику провели одну з медіан. Виявилось, що вона також і бісектриса кута трикутника. Який це трикутник?

 5. Як накреслити найбільшу хорду?


ІІІ ТУР – Змагання між командами

Запитання для першої команди:

 1. Які бувають кути?

 2. Що таке висота трикутника?

 3. Які трикутники називаються рівними?

 4. Що таке аксіома?

 5. Сформулювати властивості рівнобедреного трикутника.

 6. Яка із сторін прямокутного трикутника найбільша?

 7. Сформулювати ознаки рівності прямокутних трикутників.

 8. Які основні поняття планіметрії?

 9. Назвати основні задачі на побудову.

 10. Де знаходиться центр описаного навколо трикутника кола?Запитання для другої команди:

 1. Які є види трикутників?

 2. Що таке медіана трикутника?

 3. Який трикутник називається рівнобедреним?

 4. Що таке теорема?

 5. Сформулюйте ознаки рівності трикутників.

 6. Які сторони прямокутного трикутника утворюють прямий кут?

 7. Сформулювати ознаки рівності трикутників.

 8. Які геометричні фігури ви знаєте?

 9. Що таке геометричне місце точок?

 10. Де знаходиться центр вписаного в трикутник кола?IV Т У Р – Обмін запитаннями

Кожна команда ставить 2 – 3 запитання одна одній.


Підсумок уроку.

Наприкінці гри підбиваються підсумки та визначається команда, що перемогла.

Переможці змагання нагороджуються.

М А Т Е М А Т И Ч НА7.jpg

К А З К А

,,Б І Д А Н А В Ч И Т Ь

Тема: Математика в нашому житті.

Мета: Показати учням необхідність математичних знань в повсякденному житті людини, їх застосування на практиці.

Тип: Узагальнення та застосування знань.

Дійові особи:

Ведучий

Ведуча

Горобець І

Горобець ІІ

Курка

Курчата

Зозуля

Бузько

Крук
ВЕДУЧИЙ: Ви послухайте, будь – ласка,8.jpg

Гарну та цікаву казку.

І повчальну, й веселеньку,

Дуже давню, не новеньку.

Про горобчика малого

І що трапилося з ним.

Як з дурненького і злого

Став він чемним і розважним.

Отож, жив собі Горобець…

ВЕДУЧА: Годі, годі… От тобі й на! Доручи щось на свою голову… Треба було насамперед послухати самій твій витвір…

ВЕДУЧИЙ: А що, хіба тобі початок не сподобався?

ВЕДУЧА: Як би тобі сказати… Здається мені, що це ,, не з тієї опери”. Що потрібно було зробити? Розповісти математичну казку, а ти пропонуєш, як я розумую, літературну. Отож, завдання ми не виконали, і як бути - не знаю.

ВЕДУЧИЙ: Не панікуй і не поспішай з висновками. У цьому світі все так тісно пов’язане між собою, що інколи важко розрізнити, що є добре, а що – ні.

ВЕДУЧА: Може я й не все можу розрізнити, але те, що ти хочеш переповісти казку уславленої Лесі Українки ,, Біда навчить” – я зрозуміла одразу. І щоб ти мені не говорив - це з літератури. Вважай, що це аксіома і доведенню не підлягає.

ВЕДУЧИЙ: Якщо ти дозволиш мені слово сказати, то я доведу тобі, що це математична казка, доведу як теорему.

ВЕДУЧА: Якщо так, то я спостерігатиму, як ти це доводитимеш.

( Виходить.)

ВЕДУЧИЙ: Звичайно, щоб усіх переконати у своїй правоті, мені доведеться трішки пофантазувати. Думаю, що моя улюблена поетеса і казкарка Леся Українка на мене не образиться. Отож , слухайте, дивіться і чогось розумного навчіться.
Жив собі Горобець,

Бравий такий молодець,

На селянському подвір’ї,

На горбочку, на узгір’ї.

Був собою він нічого,

Та сміялися всі з нього,

Бо вродився непутящий,

Нечепура та ледащо.

Все без толку він літав,

Вчитись гадки він не мав.

І гнізда звити не вмів,

Знайти їжу не хотів,

А коли було й вдавалось,

В бійці й лайці все втрачалось.

( Вбігають двоє учнів, що грають горобців. Вони імітують бійку. Під кінець бійки вони бачать три зернини.)

ГОРОБЕЦЬ І: Ось зернятка з коноплі,

Дуже вже вони малі. ( Вимірює лінійкою ).

Та нічого, все ж пожива

Радий я з такого дива…

ГОРОБЕЦЬ ІІ: Що ти кажеш тут, базіко,

Нечепуро й недоріко?

Зернятка ці, звісно, мої…

Не зчиняй переполох:

Вони не діляться на двох…

ГОРОБЕЦЬ І: Як не діляться? Облиш,

Геть лети ти звідси… Киш!

ГОРОБЕЦЬ ІІ: Отакої! Не діждеш!

Я зерняток хочу теж.

ГОРОБЕЦЬ ІІ: Що з тобою вже робити –

Доведеться розділити:

Це моє, а це –твоє…

ГОРОБЕЦЬ ІІ: А ось це буде чиє?
ГОРОБЕЦЬ І: Звісно, в мене є охота10.jpg

Покласти його до рота.

ГОРОБЕЦЬ ІІ: А, ти так? Ось тобі, ось,

Щоби більше не хотілось!

( У бійці вибігають. З іншого боку входить курка з курчатами ).

КУРКА: От, дурненькі, нехай б’ються,

Без поживи обійдуться.( Піднімає зернятка).

Ось, курчата, вам задача

З діленням і є остача.

Що із нею нам робити?

КУРЧАТА: Звісно треба подробити.( Імітують ділення зерняток).

КУРКА: Молодці! А ці – нероби…

( Показує рукою в бік, куди зникли горобці).

Бо не вивчили ще дроби.

(Піднімає розділену навпіл зернинку).

Ось він – дріб, чи одна друга,

Це якщо ділить на двох.

КУРЧАТА: Паніматко, нас он скільки!

Як ділить на чотирьох?

КУРКА: Вам не соромно питати?

Починайте-но клювати.

Дріб та дріб, і ще дріб, дріб.

Гляньте – це одна четверта.

Всім тепер перепаде,

Та якщо сказать відверто,

З цього зиску не буде.

КУРЧАТА: Ну, а з чого ж таки буде?

Чи це може таємниця?

КУРКА: Бачила, як роблять люди:

Беруть зерно, як годиться,

Його в землю засівають,

Якщо є на те охота,

Бо не легка то робота.

І якщо не спалить сонце,

Не заллє рясненький дощ,

І не вкриє густий хвощ,

І не вкраде злодій в полі –

Виросте його доволі.

КУРЧАТА: Скільки, скільки, Паніматко,

Зможе дати це зернятко?

КУРКА: Зацікавились, я бачу.

Ось тоді вам ще задача.

Ви всі дроби ці докупи

Гарно поскладайте,

Та ще сім чи вісім цілих

Зерняток додайте…

( Курчата складають зернятка до торбинки ).

Піднесіть це все до куба,

Перемножте тричі!

Ось вам розв’язок задачі.

Дорога малечо!

Ну, що розкрили ротики?

Чудеса то математики!

Хто її не поважає,

Той в житті багато втрачає.

( Вбігає Горобець).

ГОРОБЕЦЬ І: І мене ще, Паніматко,

Ви навчіть, бо я теж хочу

Ось таких смачних зерняток

Мати досхочу.

КУРКА: Е ні, хлопче, дай-но спокій,

Маю стільки я мороки…

Ось ще площу курника

Виміряти треба.

В нас нерівність з гусаком…

Так що не до тебе.

( Курка з курчатами виходить ).

ГОРОБЕЦЬ І: От тобі й на! Голова дурна,

А кого запитати,

Де розуму взяти?

( Входить Зозуля з геометричними фігурами ).

ЗОЗУЛЯ: Ку-ку, ку-ку, горобчику, привіт!

Ти чого так невесело

Дивишся на світ?

ГОРОБЕЦЬ І: Та не знаю, що робити,

Кажуть, без математики важко жити.

А я її не знаю,

І вчителя не маю.

Може ви, тітко Зозуле, можете

І мені в цьому горі допоможете?

ЗОЗУЛЯ: Ой, Горобчику, що ти, що ти!

У мене стільки своєї роботи!

Он вибираю гніздечко,

Щоб відкласти туди яєчко.

( Роздивляється геометричні фігури ).

Може підкинути у квадратне,

Он воно яке акуратне?

Бо кругленьке ще хтось як стисне,

То воно, бідне, відразу трісне.( Плаче ).

А якщо у трикутнім вмістити

Які ж то виростуть діти?

Хвостаті, дзьобаті, ногаті…

А винен буде хто? Звісно, мати…

А якщо в паралелограм?

Та чи цьому раду я дам…( Виходить ).

( З’являється Бузько )

ГОРОБЕЦЬ І: Бузько, Бузько!

Ти ходиш де широко й вузько,

Чи не можеш ти, мій дзьобатику,

Навчити мене математики?

БУЗЬКО: Яке коріння? Жень - шеню? Валеріани?

Може, я у пригоді тобі стану?

Тьху, ти. дурненький, я не про це.

Онде поблизу пишне болітце.

Там водиться, звісно, жабине творіння –

Ось з нього я добуваю коріння.

Чого це ти витріщив на мене очі?

Я все поясню тобі, якщо захочеш.

От на сніданок дві жаби хапаю,

Одну відпускаю, а другу ковтаю.

ГОРОБЕЦЬ І: А…а …а…а…а в обідню пору?

БУЗЬКО: Я хапаю їх цілу гору!

Але традиції я поважаю:

Корінь виділяю і його ковтаю.

Наприклад, зловлю я 16,

4- у дзьоб, а на волю – 12.

ГОРОБЕЦЬ І: А з Горобців ти коренів не добуваєш?

БУЗЬКО: Ні – ні! Щось Горобці не смачні мені!

( Виходить ).

ГОРОБЕЦЬ І: От налякав! Вже пішов, слава Богу.

А мені час летіти далі в дорогу…( Виходить).

ВЕДУЧИЙ: Облітав Горобчик ще півсвіту,

Пройшли даремно весна і літо.

У Гави розуму питав –

Але їй Бог самій не дав.

Надумав Сову турбувати:

Будив, будив її – та де там!

Вона ж цілий день спить,

Бо до ночі в Інтернеті сидить.

Та нарешті натрапив на Крука.

У Крука була така наука.

( Входять з різних боків Горобець і Крук ).

КРУК: Поки до діла не візьмешся,12.jpg

То в математиці не розберешся,

А без неї – ні туди, ні сюди,

Наберешся, хлопче, біди.

А біда швидко навчить,

Як на білому світі жить.

( Виходить ).

ГОРОБЕЦЬ І: Ців! Ото ще мені наука

Від премудрого Крука!

А ну її, кляту, к бісу.

Краще полечу до лісу.

Там собі погуляю,

Розваг різних пошукаю.

На дискотеку загляну,

Покручусь там до рану,

Цигарку міцну посмалю,

А збрешу всім, що не палю,

Нап’юся чорної кави,

Чорної, як крило Гави…

А, може, знайду щось міцніше…

Отож, полечу я скоріше.

ВЕДУЧА: Отак наш Горобчик літав,

Поки його морозець не дістав.

Лічби Горобчик так і не знав,

Отож, що знайшов – то одразу з’їдав.

А ні, щоб на кілька разів поділити,

І хоч шматочок на потім лишити.

Схотів собі гніздечко звити,

Та не вмів розрахунків зробити.

То завелике – не вміститься в стріху,

Інше тісне, як шкарлупка горіха.

Клянучи свою гірку муку,

Згадав наш Горобчик Крукову науку.

Взявся тоді математику вчити –

Бо що залишалось бідоласі робити?

Звів він тоді гніздечко – диво:

На кулю схоже, міцне та красиве.

І діток завів, малих горобеняток,

А що вже був гордий за них наш тато!

ГОРОБЕЦЬ І: Ось доня моя, її звуть Бісектриса,

Вона, безперечно, майбутня актриса.

І Тангенс з Котангенсом – це два синочки.

Їх я віддам у науку до Квочки.

Вона, мабуть, вже професором стала.

Учора статтю наукову клювала.

Четвертого сина хотів Іксом назвати,

Та тут була проти Горобчиха- мати.

ВЕДУЧИЙ: Отак знайомий Горобець

Розумним став, хай йому грець!

А коли хто: ,, Як вам це вдалося’’ – спитає,

То він лиш поважно головою хитає.

ГОРОБЕЦЬ І: Математика, скажу тобі, друже,

То мудра наука дуже.

Вона вас завжди навчить,

Як добре на білому світі жить!

( Ведучі виходять на середину ).
ВЕДУЧИЙ: Ну як тобі моя казка?

ВЕДУЧА: Ти мене переконав.

ВЕДУЧИЙ: Це зовсім непогано, навіть символічно,що ми пригадали казку Лесі Українки і переробили її на свій лад, адже незабаром ми святкуватимемо день народження поетеси.

Література

1. Бевз Г. П. Виховання учнів математикою. – Х.: видавнича група ,, Основа ‘’ 2004.

2. Бевз Г. П. Геометрія трикутника. – К.: Генеза, 2005.

3. Гарднер М. Математический досуг. - М.: Мир, 1972.

4. Зоря А. С., Кіро С. М. Про математику і математиків. – К.: Радянська школа, 1981.

5. Козира В. М. Технологія уроку з математики. – Тернопіль: СМП ,, Антон” ,2002.

6. Коваленко В. Г. Дидактические игры на уроках математики. – М.: Просвещение, 1990.

7. Маркова І. С. Інтерактивні технології на уроках математики. Х.: видавнича група ,, Основа”, 2006.

8. Математична хрестоматія. – К.: Радянська школа, 1968.

9. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – К.: А. С. К., 2003.

10. Прокопенко О. І., Щекань Н. П. Відкриті уроки з математики. – Х.: видавнича група .. Основа’’, 2006.

Зміст

Вступ --------------------------------------------------------------

Суть нестандартних форм діяльності при викладанні математики---------------------------------------------------------

Класифікація нетрадиційних педагогічних технологій:

 1. за організаційними формами-----------------------------

 2. за домінуючими принципами----------------------------

 3. за підходом до дитини-------------------------------------

Інтегрований урок------------------------------------------------

Ділова гра-----------------------------------------------------------

Усний журнал------------------------------------------------------

Урок – конференція-----------------------------------------------

Урок – бенефіс або ,, свято однієї задачі”--------------------

Дидактична гра-----------------------------------------------------

Урок – подорож ,, По місту Грошовому”---------------------

Урок – гра з геометрії---------------------------------------------

Математична казка ,, Біда навчить’’---------------------------

Література-----------------------------------------------------------


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроках математики
Діяльнісний підхід та формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Котовського району одеської області
Система роботи з формування та розвитку патріотичних почуттів учнів на уроках математики та фізики засобами національно-патріотичного...

Уроках математики в початковій школі
В концепції змісту освіти щодо європейського виміру України визначено необхідність оновлення форм І методів шкільної освіти відповідно...

Уроках математики
Щоб розвити у школярів здатність працювати з інформацією, навчити їх самостійно мислити, уміти працювати в команді, потрібно використати...

КУ«Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Логічне мислення запорука успіху дитини. Психолого-педагогічні умови розвитку логічного мислення/Збірник матеріалів щодо розвитку...

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...

Практичні роботи з математики для 6 класу
Важлива умова вдосконалення викладання математики за новим Державним стандартом базової та повної загальної освіти – посилення її...

Атестаційної роботи є актуальною. Навчальне устаткування є невід'ємною...
Андрій Володимирович обґрунтував важливість використання різних засобів навчання на уроках природознавства

Шкільної методичної комісії вчителів природничих наук та математики
Методичний супровід викладання природничих наук та математики в умовах формування креативної освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка