Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок засвоєння нових знань І формування вмінь. Обладнання: підручник І. Я. Щупак, Л. В. Морозова «Всесвітня історія 10 клас»

Урок засвоєння нових знань І формування вмінь. Обладнання: підручник І. Я. Щупак, Л. В. Морозова «Всесвітня історія 10 клас»

Тема: Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей. Всесвітня історія 10 клас. Сл 1
Мета: - охарактеризувати основні тенденції розвитку науки і техніки в перш.трет. XXст.,

-визначити основні досягнення науки і техніки цього періоду,ознайомити з діяльністю найвідоміших науковців того часу;

- простежити, який вплив мали технічні винаходи і наукові відкриття на повсякденне життя людей;

- розкрити зміст основних змін розвитку освіти;

- формувати вміння самостійно здобувати інформацію з тексту та

позатекстових компонентів підручника з історії та додаткових джерел інформації; аналізувати, оцінювати, порівнювати історичні факти, події та явища, описувати їх;

- визначати, застосовувати історичні терміні та поняття на основі вивченого матеріалу;

- виховувати в учнів інтерес до культурних надбань людства, високі моральні якості на кращих зразках світової і національної культури, розуміння значення наукових відкриттів в розвитку історії людства.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування вмінь.
Обладнання: підручник І.Я.Щупак, Л.В.Морозова «Всесвітня історія 10 клас» - Запоріжжя 2010р., роздатковий матеріал (таблиці «Основні науково - технічні досягнення міжвоєнної доби», «Головні досягнення НТР»,

додаткова інформація, електронні презентації.
Основні поняття і терміни: технічні досягнення, винаходи, Нобелівська премія.

Очикувані результати: після цього уроку учні зможуть:

- характеризувати основні тенденції розвитку науки і техніки в перш.трет.XXст.;

- визначати основні досягнення науки і техніки цього періоду, називати імена найвідоміших діячів науки цього періоду;

-визначати як технічні винаходи і наукові відкриття вплинули на життя людей;

- називати основні зміни в розвитку освіти;

- пояснювати поняття: технічні досягнення, винаходи, Нобелівська премія;

- висловлювати власне судження щодо необхідності поважати національну та світову культуру задля запобігання конфліктів.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. (0,5 хв.) Сл 1

Вчитель отримує інформацію щодо підготовки учнями випереджальних завдань ( учні готували електронні презентації).

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ. (1хв.)

Метод « Мозкового штурму»

1. Перелічить найважливіші винаходи та відкриття, що були здійснені в XІXст.?
Відповіді учнів: в XІXст. були винайдені двигун внутрішнього згорання, дирижабль, мартенівська піч, телеграфний зв’язок, динаміт,телефон, кулькова ручка, автомобіль.
ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. (0,5 хв.) Сл 2

1. Епіграф до уроку.

Людина і наука – два увігнуті дзеркала, що вічно відображають один одного. (О.І.Герцен)

Життя ставить цілі науці; наука освітлює дорогу життя.

Невідомий автор)

2. Вступне слово вчителя.

Перша третина XXст. ознаменувалась вагомими відкриттями в області науки та техніки, які не тільки підготували підґрунтя для науково-технічної революції, і значно вплинули на життя та побут людей,стали надбанням всього людства. Сьогодні на уроці ви маєте можливість оцінити значення цих відкриттів і для вашого життя.

ІVОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧИКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

( 1хв.) Сл3

Отже, тема нашого уроку «Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей». Ми розглянемо слідуючи питання:

 1. Розвиток освіти.

 2. Основні наукові досягнення міжвоєнної доби.

 3. Науково-технічний прогрес.

 4. Вчені - Лауреати Нобелевської премії.

Сл 4

Після цього уроку ви зможете:

- характеризувати основні тенденції розвитку науки і техніки в перш.трет.XXст.;

- визначати основні досягнення науки і техніки цього періоду,називати імена найвідоміших діячів науки цього періоду;

-визначати як технічні винаходи і наукові відкриття вплинули на життя людей;

- називати основні зміни в розвитку освіти;

-пояснювати поняття: технічні досягнення, винаходи, Нобелівська премія;

- висловлювати власне судження щодо необхідності поважати національну та світову культуру задля запобігання конфліктів.

V. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ.
1. Розвиток освіти. (5 -7хв.) Сл 5

Випереджальне завдання. Під час розповіді вчителя 1)запишіть в зошити найвідоміші вищи навчальні заклади Європи та США, які виникли на поч.XXст. та 2) назвіть зміні, які відбулись в розвитку освіти в цей час.
Розгляд питання здійснюється у формі розповіді вчителя з опорою на електронну презентацію.

На поч.XXст. абсолютна більшість людей була неосвідченою. Це ставало великим гальмом на шляху подальшого розвитку індустріального суспільства. Щоб подолати це негативне явище, від к.XIXст. в країнах Західної Європи й Америки почали вводити систему загальної обов’язкової початкової освіти, а від поч.. XXст. – загальну обов’язкову середню освіту. Існували різні типи шкіл:духовні, світські, платні й безкоштовні, початкові, середні, вищі, державні й приватні.

У XXст. у зв’язку із значним розвитком педагогічної науки було зроблено певні вдосконалення системи освіти - проведено чітку диференціацію навчальних закладів, запроваджено міжнародні дипломи. Для спілкування вчителів та учнів використовувались здобутки психології.

Так у Великій Британії 1918р. було прийнято закон про обов’язкове початкове навчання до 14років. Активно розвивалась система професійного навчання, центрами вищої освіти були університети: Лондонський, Кембріджський, Оксфордський, Единбургський, які одночасно стали центрами розвитку світової науки. Сл 6

У США закон по обов’язкову початкову освіту було прийнято у 1922р. у всіх штатах. Усіх учнів було поділено на « академічно здібних» та «практично мислячих», а програми було пристосовано до практичних потреб людини в житті. Розвивалась і університетська система. Найбільш відомими стали Гарвардський, Колумбійський, Каліфорнійський, Іллінойський університети. Сл 7

У 1930-х рр.. зазнала змін і система освіти Франції. Там було започатковане безкоштовне навчання в державних школах. Французькі університети стали визначними світовими центрами освіти. Світової слави здобув університет у Сорбонні.

Питання до учнів: - назвіть вищі навальні заклади, які було відкрито на поч. XX ст.;

 • назвіть зміни, які відбулись в розвитку освіти в цей час.


Відповіді учнів: 1) на поч. XX ст. були відкриті Лондонський, Кембріджський, Оксфордський, Единбургський, Гарвардський, Колумбійський, Каліфорнійський, Іллінойський університети, Сорбонна.

2) в цей час відбулись слідуючи зміни в розвитку освіти: започатковане безкоштовне навчання в державних школах Франції, введено обов’язкову початкову освіту у США, Великій Британії, відкриті вищі навчальні заклади, які і на сьогодні є найвідомішими і найпрестижнішими університетами світу, було зроблено певні вдосконалення системи освіти - проведено чітку диференціацію навчальних закладів, запроваджено міжнародні дипломи.
2. Основні наукові досягнення міжвоєнної доби. Науково-технічний прогрес. (15хв.)
Робота в групах.

Учні поділяються на групи або пари, опрацьовують пункти 2,3 пар.26 підручника «Всесвітня історія 10 клас» - І.Я.Щупак, Л.В.Морозова, 2010р, його ілюстрації, визначає головні досягнення міжвоєнної доби, заповнює таблицю «Основні науково-технічні досягнення міжвоєнної доби», « Головні досягнення НТР».

В більш підготовленому класі результатом роботи кожної групи буде створення сторінки до усного журналу та внесення даних до «Скарбнички світових наукових відкриттів».

 1. Повторення правил роботи в групі.

2.Отримання та опрацювання завдань по групам
Група № 1. «Основні науково-технічні досягнення міжвоєнної доби»

Сл 8


Галузь науки

Прізвище, ім’я діяча

Досягнення

Фізика

МатематикаАстрономіяБіофізика, біохімія

Медицина

Відповіді учнів: «Основні науково-технічні досягнення міжвоєнної доби»

Галузь науки

Прізвище, імя діяча

Досягнення

Фізика

Дж.Томсон

В 1897 відкрив електрон


М.Планк

Заклав основи квантової фізики


А.Енштейн

Створив теорію відносності


Е.Фермі

Засновник ядерної і нейтронної фізики


К.Андерсен

Винайшов позитрон


Дж. Чедвік

Винайшов нейтрон


Математика

Д.Гільберт

І. Виноградов

Ж.Адамара

Дж.Біркгоф


Зробили вклад в розвиток багатьох областей математики


Астрономія

К.Лундмарк


Довів існування інших Галактик


Біофізика, біохімія

А.Флемінг


Винайшов антибіотік(пеніцилін)

Е.Руска

Винайшов перший електронний мікроскоп


Медицина

І.Павлов

Розробив теорію умовних рефлексів

З.Фрейд

Розробив теорію психосексуального розвитку індивідаГрупа № 2. Головні досягнення НТР Сл 9Дата

ДосягненняВідповіді учнів:

Головні досягнення НТР


Дата

Досягнення

20-30рр.

Запуск ракет на рідкому паливі(США, Німеччина,СРСР)

поч..XXст.

Запуск конвеєрного виробництва

1908р.

Початок масового виробництва автомобілів(Г.Форд,К.Бенц,Ф.Порш)

1903р.

Перший керований політ братів Райт на «Флаєр-1»

1919р.

ДЖ.Елкок і А.Браун вперше перетнули Атлантичний океан.

1926р.

А.Кобем здійснив авіа переліт з Південної Англії до Кейптауна(Південна Африка)

1927р., 20— 21 травня

Перший безпосадочний переліт через атлантичний океан американського льотчика Ч. Ліндберга

20-ті рр.

ДЖ.Берд перша система телевізійних передач

1926р.

Трасатлантичний телефонний звязок між Лондоном і Нью-Йорком

1920рр.

Німеччина,США,СРСР: широке поширення звукового кіно


3. Виступи представників груп

Група 1 Сл10-15

Група 2 Сл16-19
4. Підведення підсумків роботи в групах - бесіда:

1) У яких науках людство досягло найбільших успіхів?

2) Чим це було зумовлено?
Відповіді учнів:найбільший розвиток отримали природничі науки, це було зумовлено потребами промисловості, воєнного комплексу.
4.Учені- Лауреати Нобелевської премії. (15хв.) Сл 20

4.1.Вступне слово вчителя.

Щоб увічнити своє ім'я в пам'яті людства, шведський хімік і підприємець Альфред Нобель (1833—1896) заповів більшу частину своєї спадщини благодійному фонду. Починаючи з 1901 р. Нобелівську премію щорічно присуджують Шведська королівська академія наук та інші авторитетні установи Швеції. Премії в царині фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури, економіки вручають у Стокгольмі, премію миру — в Осло 10 грудня, в день смерті А. Нобеля. На церемонію вручення запрошуються лауреат і члени його сім'ї. Лауреат має виголосити перед високим зібранням свою Нобелівську лекцію.

Унікальність нагороди визначається тим, що вона від початку має міжнародний характер. Нобелівський фонд — це незалежна, неурядова організація. Механізм відбору лауреатів жорсткий, але ефективний. Досить високою є грошова винагорода. У різні роки ця сума коливалася від ЗО до 200 тис. доларів.
4.2.Повідомлення учнів у супроводі електронних презентацій «Лауреати Нобелівської премії» (Пітер Дебай, Енріко Фермі, Альберт Енштейн, Карл Ландштайнер, Ірен і Фредерік Кюрі, Ірвінг Ленгмюр, Нільс Бор, Макс Планк)

( доповіді учнів наведено в роздатковому матеріалі)

Завдання для учнів: визначте головні відкриття Нобелевських лауреатів та запишіть їх у зошити.
VІ. ОСМИСЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

( 3хв.)

Учитель пропонує учням довести фактами, що наукові відкриття та технічні досягнення першої третини XXст. дійсно суттєво вплинули на життя людей через використання інтерактивної технології «Прес» (учні висловлюють свою точку зору, використовуючи ключові фрази « я вважаю що…», « тому що…», « наприклад…).

Відповіді учнів:

 • велика кількість винаходів полегшила побут та життя людей (з’явились такі речі, як холодильники, пральні машини, електропобутова техніка);

 • з’явились перші радіомовні та телепередачі;

 • медицина стала більш доступною для широких верств населення.


VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ (1,5 хв.) Сл 21

Учитель робить загальний висновок:

Перша половина XX ст. позначена значними зрушеннями в освіті. Людство розпочало справжню битву з безграмотністю. Освіченість стала потребою часу.

У першій половині XX ст. у розвитку науки людство зробило великий крок уперед, підготувавши підґрунтя для науково-технічної революції другої половини XX сг. Важливим у розвитку науки цього періоду було те, що вона все тісніше стала співпрацювати з промисловістю, а нові наукові й технічні досягнення стали важливим рушієм у постійному покращенню життя людей, вони полегшували працю і змінювали побут людей,робили домашню працю більш приємнішою, а дозвілля — різноманітнішим, а загалом забезпечували нову якість життя. Нові здобутки науки були надбанням не окремих країн, а людства загалом.

Проведення бесіди «Сьогодні на уроці» я навчився :

 • характеризувати …

 • самостійно визначати …

 • пояснювати поняття…

 • мені сподобалось…

 • Певні труднощі у мене викликали …

 • Свою роботу на уроці я оцінив би … балів


VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. (0,5 хв.)

 1. Опрацюйте матеріал підручника «Всесвітня історія 10 клас» - І.Я.Щупак, Л.В.Морозова, 2010р §26.

 2. Напишіть твір –роздум «Роль наукових досягнень в житті людей» Сл 22


РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Група № 1. Опрацьовує 2 пар.26 , його ілюстрації,визначає головні досягнення міжвоєнної доби та заповнює таблицю «Основні науково-технічні досягнення міжвоєнної доби»Галузь науки

Прізвище, імя діяча

Досягнення

Фізика

МатематикаАстрономіяБіофізика, біохімія

Медицина

Група № 2. Опрацюйте П.3 підручника, його ілюстрації ,визначає головні наукові досягнення науково-технічної революції та заповнює таблицю.
Головні досягнення НТР


Дата

ДосягненняЛауреати Нобелівської премії
Макс Планк

Сл. 1

Макс Планк (1858—1947) народився в місті Кілі, що належало Пруссії. Мав прекрасні музичні здібності, але в гімназії вчитель математики відкрив у ньому нахил до природничих і точних наук. Навчаючись в університетах Мюнхена та Берліна, М. Планк віддав перевагу фізиці, хоч один із його професорів стверджував, що там уже відкривати нічого.

М. Планк захопився вивченням явищ теплоти, механічної енергії та перетворення енергії. Він уважав, що електромагнітне випромінювання відбувається не суцільним потоком, а порціями, їх А.Ейнштейн пізніше назвав квантами. Сл. 2

Отже, праці М. Планка ознаменували народження квантової теорії. Це був справжній переворот у фізиці. За відкриття квантів енергії вченому 1919р. було присуджено Нобелівську премію. сл.3

У Німеччині М. Планк був президентом Товариства фундаментальних наук кайзера Вільгельма. Свій авторитет використовував для захисту вчених, змушених емігрувати.

Сл. 4. Відкрито підтримував видатного вченого А. Ейнштейна, якого переслідували нацисти. Одного із синів М. Планка було страчено 1944 р. за участь у замаху на Гітлера.

Заслуги вченого цінувалися високо. М. Планк був членом багатьох іноземних академій наук, у тому числі АН СРСР, як і А. Ейнштейн, обирався членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, яке було попередником Української академії наук. Сл. 5,6. Товариство, яке він до війни очолював, перейменовано в Товариство Макса Планка.

Альберт Ейнштейн

Сл. 1

Альберт Ейнштейн (1879 —1955) народився в місті Ульмі, а його дитинство проминуло в Мюнхені. У школі йому не подобалися зубріння й надмірна дисципліна. Виявивши здібності до математики й фізики, багато читав самостійно. Батько хотів бачити сина інженером, але той на вступних іспитах у Цюріху «провалився» і змушений був усе-таки закінчити гімназію. В Швейцарії А. Ейнштейн відмовився від німецького громадянства. Сл. 2

У 1914 р. його, вже всесвітньовідому людину, запросили повернутися до Німеччини та очолити Інститут фізики. За заслуги перед теоретичною фізикою 1921 р. А. Ейнштейну було присуджено Нобелівську премію. Його теорія відносності повністю змінила уявлення про простір і час. Сл. 3

У 1920-х рр. А. Ейнштейн був переконаним пацифістом. Світ він розглядав як гармонійне ціле, схоже на велику і вічну загадку. Ненависники в Німеччини називали праці вченого «єврейською фізикою», а його досягнення вважали такими, що не відповідають вимогам арійської науки. Сл. 4

А. Ейнштейн дізнався про прихід до влади Гітлера, перебуваючи за кордоном. Учений розумів небезпеку фашизму, прагнув не допустити, щоб гітлерівці оволоділи атомною зброєю. У США йому запропонували посаду професора фізики, а 1940 р. надали громадянство. Сл. 5

У післявоєнний період А. Ейнштейн домагався вільного обміну ідеями та досягненнями науки між країнами і народами, підкреслював відповідальність ученого за долю людства. А. Ейнштейна справедливо вважають найзнаменитішим ученим XX ст. Сл. 6

Нільс Бор

Сл..1

Нільс Бор (1885—1962) народився в Копенгагені. У дитинстві був завзятим футболістом, пізніше захопився лижами і парусним спортом. Сл.. 2 В університеті його дипломний проект одержав золоту медаль Датської королівської академії. Сл.3 Навчався в Англії у Дж. Томсона, який відкрив електрон, і Е. Резерфорда— дослідника радіоактивності елементів та будови атома. Сл.4 Тогочасні фізики не могли з'ясувати, чому електрон, перебуваючи на орбіті, не втрачає енергії. Сл.5 Н. Бор довів, що електрон має постійну орбіту і лише з її зміною вивільнюється енергія. Модель атома Н. Бора була високо поцінована у світі.

Сл.6 Із 1920 р. до кінця життя вчений керував заснованим ним же Інститутом теоретичної фізики в Копенгагені. За заслуги в дослідженні будови атомів та їхнього випромінювання Н. Бор 1922 р. був удостоєний Нобелівської премії. Завдяки йому набула розвитку нова галузь науки — квантова механіка.

Сл.7 Н. Бор не залишився в окупованій гітлерівцями Данії. Його вивезли — спершу до Швеції, а потім у бомбовому відсіку літака — до Англії. Далі Н. Бор працював у Лос-Аламосі, США. Він відігравав провідну роль у реалізації Манхеттенського проекту — проекту створення атомної зброї. Асистентом Н. Бора був його син — Оге Бор, який 1975 р. теж став лауреатом Нобелівської премії. Сл.8 Н. Бор намагався переконати прем'єр-міністра Великої Британії У. Черчілля та президента США Ф. Рузвельта бути відвертими з Радянським Союзом, установити жорсткий контроль над виготовленням зброї масового знищення. Активно виступав за мирне використання атомної енергії та за широке міжнародне співробітництво. Сл.9

Енріко Фермі

Сл.1

Енріко Фермі (1901—1954) народився в Римі. Сл.2

Мав видатні здібності до фізики й математики. До навчання в університеті знання здобував самотужки. У 21-річному віці одержав ступінь доктора наук. Сл.3

Заснував першу в Італії школу сучасної фізики. Сл.4

Після встановлення фашистської диктатури Е.Фермі залишив Італію і виїхав до США. Сл.5 У 1938 р. одержав Нобелівську премію з фізики за доведення існування нових радіоактивних елементів і відкриття ядерних реакцій.Сл.6 У США Е. Фермі працював над Манхеттенським проектом. Дослідження були суворо засекречені. Перший у світі ядерний реактор будували під трибунами університетського футбольного стадіону. Вважають, що Е. Фермі відкрив двері в атомний вік. Він зумів пояснити природу космічних променів і джерело їхньої високої енергії. Сл.7

Після його смерті новий хімічний елемент у таблиці Менделєєва назвали фермієм.
Ірвінг Ленгмюр

Сл.1

Ірвінг Ленгмюр (1881 —1957) народився у Нью-Йорку. Навчався у США та Німеччині. Сл.2

Компанія «Дженерал електрик» надала йому можливості для проведення досліджень. І. Ленгмюр спростував твердження, що світіння лампи залежить лише від вакууму. Сл.3

Наповнивши лампу азотом, він довів, що його лампа горить краще, до того ж потребує меншої кількості енергії. Винахід І. Ленгмюра приніс величезні прибутки компанії «Дженерал електрик». Згодом І. Ленгмюр придумав насос, у сто разів потужніший від тих, що використовувалися раніше. Сл.4

Світове визнання як учений І. Ленгмюр здобув за відкриття й дослідження у хімії поверхневих явищ. У 1932 р. йому було присуджено Нобелівську премію.

Праці І. Ленгмюра мали великий вплив на розвиток хімії, біології, фізики. Сл.5

Учений ввів термін «плазма» для газу, що утворювався в разі застосування сильного змінного струму. У роки Другої світової війни розробляв апаратуру для створення димової завіси, методи запобігання зледенінню літаків, цікавився способами контролю над погодою. Сл.6

І. Ленгмюр любив повторювати, що свобода, притаманна демократії, є необхідною умовою наукових відкриттів.

Ірен Жоліо-Кюрі, Фредерік Жоліо-Кюрі

Сл 1

Ірен Жоліо-Кюрі (1897—1956) та Фредерік Жоліо-Кюрі (1900—1958) народилися у Парижі. Сл 2 Мати Ірен — Марія Склодовська - Кюрі вперше стала лауреатом Нобелівської премії з фізики разом із чоловіком П'єром Кюрі. Удруге вона одержала нагороду в галузі хімії. Ірен захопилася дослідженнями своїх батьків. Перші досліди вона проводила самостійно, а з 1931 р. — разом із Фредеріком Жоліо. Сл 3 Одружившись, вони не тільки об'єднали свої прізвища, а й блискуче продовжили традиції сім'ї Ірен. У 1935 р. їм було присуджено Нобелівську премію з хімії за синтез нових радіоактивних елементів — штучне перетворення одних елементів в інші.

Сл 4 Це мало велике практичне значення, зокрема для створення нових лікарських препаратів. Водночас виникла загроза розробок таких ланцюгових реакцій, які можуть призвести до світової катастрофи. Сл 5

Уроки війни Фредерік брав участь у русі Опору. У 1942 р. вступив до Французької комуністичної партії. Дізнавшись про зловісні наміри гестапо, він перейшов на нелегальне становище, а Ірен з двома дітьми виїхала до Швейцарії. Після війни подружжя Жоліо-Кюрі вело активну дослідницьку і політичну діяльність


Петер Дебай

Сл 1

Петер Дебай (1884—1966) народився в місті Маастріхті в Нідерландах. Після десяти років навчання'і дослідницької діяльності в університетах Ні меччини вирушив у Швейцарію до А. Ейнштейна. Там він став професором теоретичної фізики. Сл 2

П. Дебай переглянув квантову теорію А. Ейнштейна в окремих її аспектах і зміг суттєво розширити знання про зв'язки міме атомами й молекулами. Сл 3,4

Сл 5 У своїх працях увів поняття, якої дістало назву «температура Дебая». Виведена ним формула дала можливість вести розрахунки фізичних властивостей твердого тіла — тепло- та електропровідності, теплоємності тощо. У 1936 р. П. Дебай отримав Нобелівську премію в галузі хімії за внесок у дослідження молекулярної будови речовин. Сл 6 На той час він уже працював у лабораторії Берлінського університету, читав студентам лекції, був членом ряду іноземних наукових товариств та академій наук, у тому числі АН СРСР. Сл 7

Через відсутність німецького громадянства П. Дебая звільнили з лабораторії. Він переїхав до США, де очолив хімічний факультет Корнельського університету. Проведені ним у місцевих лабораторіях дослідження складних полімерів знайшли широке практичне застосування.

Карл Ландштайнер

Сл. 1

Карл Ландштайнер (1868—1943) народився у Відні. Сл. 12

Вивчав медицину, хімію. Сл. 3 У 1923 р. переїхав до США, згодом отримав американське громадянство. У 1930 р. одержав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Метод К. Ландштайнера дав можливість переливати кров однієї людини іншій. Сл. 4

Вивчав особливо небезпечну хворобу — поліомієліт. Сл. 5

Завдяки К. Ланд-штайнерові було відкрито нові напрями досліджень у бактеріології, імунології, досягнуто успіхів у практичній медицині. Сл. 6-10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Китайська народна казка «Пензлик Маляна»
Тип уроку: урок засвоєння нових знань І формування на їхній основі вмінь І навичок

Великописарівської районної ради сумської області
Конспект уроку з інтегрованого курсу «Всесвітня історія, історія України», 6 клас

Уроку : засвоєння нових знань План уроку
Мета : вивчити малі тіла Сонячної системи, пояснити поняття астероїд, метеор, метеорит

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Урок формування знань, умінь І навичок. Обладнання. Презентація до...
У світі гармонічних коливань. Тригонометричні функції та їх властивості. Роз’язування найпростіших тригонометричних рівнянь cos X...

Урок №1 Тема. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
Обладнання: підручник, таблиця «Другорядні члени мовлення», дидактичний матеріал

Урок на тему «Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика»
Міжпредметні зв’язки: математика, астрономія, обладнання швейного виробництва, правила дорожнього руху

Урок з предмету " Навчаємося разом" 2 клас Вчитель: Янченко Наталія...
Командоутворення в класі. Текст міркування на тему: " Принципи справжніх друзів: доброзичливе ставлення." Робота в парах змінного...

Природознавств о
Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи...

Атестаційної роботи є актуальною. Навчальне устаткування є невід'ємною...
Андрій Володимирович обґрунтував важливість використання різних засобів навчання на уроках природознавстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка