Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма факультативу з геологіі історія земної кори для учнів 8 класу Підготувала учитель географії Городоцької загальноосвітньої

Програма факультативу з геологіі історія земної кори для учнів 8 класу Підготувала учитель географії Городоцької загальноосвітньої

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ З ГЕОЛОГІІ


ІСТОРІЯ ЗЕМНОЇ КОРИ

для учнів 8 класу
Підготувала учитель географії

Городоцької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів,

учитель-методист

Наумова Наталія Володимирівна


2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Факультатив «Історія земної кори» пропонується для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу. Він має важливе значення у формуванні поглядів учнів на розвиток Землі та її оболонок, формування у їх свідомості системи принципів і норм поведінки в географічному середовищі.

На сьогодні однією з проблем географічної освіти є зменшення кількості часу на вивчення предмету, особливо у 8-9 класах. У процесі поглибленого навчання географії основа, засвоєна учнями у 6-7 класах, суттєво доповнюється змістом даного факультативу. Це обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів географічних здібностей, формування в них стійких інтересів до географії , геології та майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з географією.

Чи потрібен за сучасних умов курс геології в школах? Відразу ж нагадаймо: займаючи площу близько 0,5 % земної поверхні, Україна видобуває близько 5% світових мінеральних ресурсів, а отже, навантаження на надра в країні на порядок вищі за світові. У нас ведеться видобування понад 90 видів мінеральної сировини, з яких близько 20 видів іде на експорт. Третину державного бюджету забезпечує металургія й розробка корисних копалин. Значна розмаїтість геологічної будови та природних умов створює величезні можливості не лише для вивчення, але й для використання в туристсько-краєзнавчій роботі, ознайомлення з геологічними пам’ятниками природи, рекреації.

Геологічні знання за час навчання в школі учні одержують уривчасто, епізодично і в недостатній кількості. Тому їх обсяг слід не просто збільшити, а і систематизувати.

Факультатив входить до числа дисциплін, включених до варіативної складової.

Основна мета програми: сформувати знання, уміння й навички, необхідні для успішного вивчення природничих дисциплін у школі, і підготовки до навчання у вищих закладах освіти природничого профілю.

Факультатив передбачає вивчення різних аспектів історії формування земної кори. Історична геологія є єдиною в природознавстві наукою, що вивчає історію природи в цілому: утворення речовин й шарів земної кори, формування й еволюцію літосфери, змінні в часі рельєфи й фізико-географічні умови, розвиток органічного світу. Саме в складі геологічного розділу наук про Землю або на стику його з іншими напрямами природознавства розвивається палеонтологія, палеоекологія, геоморфологія, палеогеографія, океанологія, вулканологія, сейсмологія. Вивчати ж закономірності розвитку Землі, не знаючи геологічної основи, неможливо.

Головними завданнями курсу є:

  • формування знань про історію розвитку земної кори, фізико – географічні обстановки й події минулого;

  • характер прояву тектонічних рухів, осадконакопичення, магматичних та інших процесів у часі;

  • розкриття впливу космосу на розвиток Землі та її органічного світу;

  • вплив на формування наукового світогляду;

  • вироблення в учнів умінь користуватися джерелами географічної, в тому числі картографічної, інформації, що постійно збільшується.

Програма складається із восьми розділів: « З історії вивчення минулого Землі», «Земля у світовому просторі», «Час і вік у геології», «Фізико – географічні умови й події минулого», «Тектонічні рухи», «Формування літосфери, земної кори й гідросфери», «Розвиток органічного світу», «Історія земної кори: проблеми, закономірності, роздуми».

Програма передбачає проведення навчальних занять у формі традиційних уроків, лекцій та узагальнюючих уроків. Засвоєння програми факультативу включає використання учнями Інтернету, довідкової літератури. Особливе місце відводиться на самостійну роботу.

Програма факультативу «Історія земної кори» загальним об’ємом 35 годин розрахована на вивчення протягом одного навчального року (1 година на тиждень) або двох років (0,5 години на тиждень). При необхідності, кількість годин може змінюватись з урахуванням умов та особливостей конкретного класу, групи учнів, навчального закладу.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Таблиця 1
роз-ділутеми

Тема навчального заняття


К-сть годинВступ


1

І.

З історії вивчення минулого Землі


4
1.

Науки, що вивчають історію розвитку земної кори.

1
2.

Як формувалась історична геологія.

1
3.

Принципи й методи історико – геологічного аналізу.

1
4.

Великі геологічні суперечки.

1

ІІ.

Земля у світовому просторі

3
1.

Сонячна система, її походження.

1
2.

Унікальність будови й розвитку Землі.

1
3.

Надходження космічного матеріалу.

1

ІІІ.

Час і вік у геології

3
1.

Як вимірюється геологічний час, відносний вік.

1
2.

Абсолютний вік Землі та її геологічних тіл.

1
3.

Кам’яний літопис Землі: що це таке, де він зберігається?

1

ІV.

Фізико – географічні умови й події минулого

3
1.

Зниклі материки й океани.

1
2.

Клімати та зледеніння геологічної історії.

1
3.

Скорочення і зростання морських площ.

1

V.

Тектонічні рухи


5
1.

Коливальні тектонічні рухи.

1
2.

Деформаційні рухи.

1
3.

Переміщення літосферних плит.

1
4.

Землетруси

1
5.

Геосинкліналі й гороутворення, геотектонічні цикли.

1

VІ.

Формування літосфери, земної кори й гідросфери

10
1

Родовід каменю.

1
2

Осадконакопичення: його зміна в просторі й часі.

1
3

Сучасний і давній вулканізм.

1
4

Магма в надрах Землі й метаморфізм.

1
5

Утворення й еволюція гідросфери.

1
6

Основні етапи і стадії розвитку земної кори.

1
7

Історико – геологічна періодичність.

1
8

Геологічна будова й історія розвитку України.

1
9

Корисні копалини: час їх формування.

1
10

Рельєфи минулого: що ми можемо про них знати?

1

VІІ.

Розвиток органічного світу

3
1.

Етапи розвитку рослинного й тваринного світу.

1
2.

Еволюція, катастрофи й революційні зміни.

13.

Великі й малі вимирання,їх причини


14.

Роль органічного світу у формуванні земної кори.

1
5.

Природні катастрофи в історії людства

1


VІІІ

Історія земної кори

4
1.

Ритми розвитку земної кори

3
2.

Жива Земля й життя планети.

1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальна програма курсу за вибором „Етногеографія” для загальноосвітніх...
...

Розробка уроку для 6-го класу з інтегрованого курсу «Всесвітньої історія. Історія України»
Мета: ознайомити учнів зі змістом поняття «культура», дати уявлення про основні галузі культури; розглянути їх розвиток у Давньому...

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська

Тема Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Планети земної групи. Земля – планета Сонячної системи. Місяць – природний супутник Землі.(с. 14-16)

Астрономічна конференція Підготувала: учитель фізики та астрономії...
Ознайомлення учнів з досягненнями астрономів у методах спостережень за космічними об’єктами, обробкою отриманої інформації, про уявлення...

О. С. Кобрин Тестові завдання з фізики на пк для учнів 8 класу. 2011
У посібнику проаналізовано тестуючі системи на пк : MyTest X editor test, створення тестів у редакторі Word. Складено тестові завдання...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...

Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам...
Метою курсу є опанування студентами теоретичних уявлень сучасної геологічної науки, а також надбання практичних навичок по визначенню...

Програма для середньої загальноосвітньої школи
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Методичні рекомендації щодо написання дослідницької роботи Програма...
Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка