Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Календарно-тематичне планування для 5 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство; Біологія. 5 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Календарно-тематичне планування для 5 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство; Біологія. 5 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації
Великохутірська загальноосвітня школа IIII ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне

планування з предмету

«Природознавство» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 5 класі

на 2016 / 2017 навчальний рік


Учитель біології

вищої кваліфікаційної категорії

Максименко Наталія Олексіївна


Розглянуто на засіданні

методичного обєднання вчителів

природничо-математичного циклу

(керівник Максименко Н.О.)

від 01.09.2016, протокол № 1

«Погоджено»:

Заступник директора з НВР

___________________ Ю.М. Безніс

01.09.2016
___________________ Ю.М. Безніс

.01.2017

Великі Хутори 2016
5 клас

( 70 год, 2 год на тиждень, із них 3 год резервні )
Календарно-тематичне планування для 5 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:Природознавство; Біологія. 5 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

I семестр 32 години

II семестр 38 годинз/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Лабораторні, практичні роботи

Приміт ка

І семестр

ВСТУП

1

02.09

Науки, що вивчають природу2

06.09

Практичне заняття

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо

Практичне заняття

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо
3

09.09

Методи вивчення природи4

13.09

Обладнання для вивчення природи

Практичне заняття

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів

Організація спостережень за тілами живої та неживої природи

Дослідницький практикум

Складання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання за допомогою одного з них
5

16.09

Міні-проект (інформаційний)

Видатні вчені-натуралісти6

20.09

Урок узагальнення знань з теми «Вступ»
Розділ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас

7

23.09

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання8

27.09

Практична робота.

Вимірювання маси та розмірів різних тіл

Практична робота.

Вимірювання маси та розмірів різних тіл
9

29.09

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів10

04.10

Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія11

07.10

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини12

11.10

Неорганічні та органічні речовини13

18.10

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей14

21.10

Практичне заняття

Розділення сумішей фільтруванням

Практичне заняття

Розділення сумішей фільтруванням
15

25.10

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність

Дослідницький практикум

Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні
16

28.10

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.17

08.11

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі18

11.11

Міні-проект Опале листя: користь чи шкода?19

15.11

Контрольна робота №1Розділ II. Всесвіт

20

18.11

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил21

22.11

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства
22

25.11

Практичне заняття

Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба

Практичне заняття

Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

Дослідницький практикум

Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року
23

29.11

Небесні тіла. Зоря-самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями24

02.12

Міжзоряний простір. Зоряні системи-галактики.25

06.12

Відмінності між галактиками. Скупчення галактик

Міні-проект

Світ галактик
26

09.12

Планети та планетні системи. Відмінності між планетами27

13.12

Сонячна система28

16.12

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт.29

20.12

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень30

23.12

Міні-проект

Космос далекий і близький31

27.12

Урок узагальнення знань з теми «Всесвіт»32

30.12

Підсумковий урокз/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Лабораторні, практичні роботи

Приміт ка

ІI семестр

РОЗДІЛ III. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета

32

11.01

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі33

14.01

Форма і розміри Землі34

18.01

Внутрішня будова Землі35

21.01

Рухи Землі. Пори року36

25.01

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення37

28.01

Способи зображення Землі38

01.02

Масштаб39

04.02

Практичне заняття

6. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль

Практичне заняття

6. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль
40

08.02

Практичне заняття

7. Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів

Практичне заняття

7. Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів
41

11.02

Грунт, його значення. Утворення грунту42

15.02

Властивості грунту. Догляд зв грунтом

Міні-проект «Професія» дощового черв’яка

Міні-проект «Професія» дощового черв’яка
43

18.02

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря44

22.02


Вода на Землі. Три стани води. Кругообіг води

45

25.02

Властивості води46

29.02

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини

Дослідницький практикум

(за вибором)

1)Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

2) Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді

3) Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця

47

03.03

Значення води в природі. Вокористання води людиною48

07.03

Міні-проект

Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»

Міні-проект

Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»
49

10.03

Урок узагальнення знань з теми «Земля як планета»Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

50

14.03

Організм і його властивості51

17.03

Клітинна будова організмів52

21.03

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини53

24.03

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії54

04.04

Практичне заняття

8. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників

Практичне заняття

8. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників
55

07.04

Отруйні рослини, тварини, гриби. Практичне заняття

9. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

Практичне заняття

9. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості
56

11.04

Міні-проект

Бактерії корисні та шкідливі

Міні-проект

Бактерії корисні та шкідливі
57

14.04

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи

Дослідницький практикум

Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння
58

18.04

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища59

21.04

Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування організмів до життя у ньому60

25.04

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді61

28.04

Грунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті62

03.05

Вплив на організм чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів63

05.05

Угруповання організмів. Екосистеми64

10.05

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. Екскурсія до шкільного музею природи65

12.05

Контрольна робота №2Тема 3. Людина на планеті Земля

66

16.05

Людина-частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини67

19.05

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів)

Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості
68

23.05

Охорона природи. Червона книга України. Практична робота.

Складання Червоної книги своєї місцевості

Практична робота.

Складання Червоної книги своєї місцевості
69

24.05

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі. Міні-проект

Будь природі другом

Міні-проект

Будь природі другом
70

26.05

Урок узагальнення знань з теми «Людина на планеті Земля»поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування для 5 кл складено відповідно до Навчальні...
«Природознавство» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 5 класі

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1- 4 класи. К. Видавничий дім «Освіта»,...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта»,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи мс....
Російська мова. Русский язык. Программа для общеобразовательных учебных заведений

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма для середньої загальноосвітньої школи
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка