Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти І науки України

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти І науки України

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Н.М. Биченко

Фізика 9 клас

Тестовий зошит

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти і науки України

( лист № 1/11 – 3311 від 23.12.2004)

ГАДЯЧ 2010

Биченко Н.М. Тестовий зошит.

Фізика. 9 клас.- Гадяч, 2010.- с.

Зошит містить тестові завдання до всіх уроків, передбачених програмою Міністерства освіти і науки України з фізики для 9 класу (2004 р.). На виконання тестових завдань відводиться від 3-х до 5 хвилин на початку кожного уроку. За допомогою тестових завдань можна перевірити , як учні засвоїли навчальний матеріал попереднього уроку. Мета цього методичного посібника стимулювати учнів систематично готуватися до кожного уроку фізики. Автор сподівається, що з часом кількість засвоєного теоретичного матеріалу переросте в якість, і учні значно покращать свої знання з фізики, зросте самооцінка і бажання вчитися ще краще. Посібник рекомендовано вчителям і учням загальноосвітніх шкіл І-ІІ і І-ІІІ ступенів.

Передмова

Я 28 років працюю в школі вчителем фізики. Народилася в родині вчителів, маю трьох дорослих дітей , так що можна сказати, що чотири рази закінчила школу; один раз сама і три рази з своїми дітьми. Мені зрозумілі проблеми, які виникають у дітей на шляху оволодіння основами наук. Проблеми виникають, тому що учні не систематично і не завжди якісно готуються до уроків, тому що їх не на кожному уроці можуть запитати. Тому і виникла ідея написати такий посібник, який дасть змогу на кожному уроці перевірити, як учні засвоїли навчальний матеріал попереднього уроку. Така методика націлена на те,щоб жодна дитина не залишилася поза увагою, щоб стимулювати учнів до якісної підготовки до кожного уроку. Сподіваюся, що Ваша праця не буде марною і з часом кількість засвоєних знань переросте в якість. Учні отримають високі результати в навчанні, а вчителі моральне задоволення від своєї праці. До кожного уроку запропоновано кілька видів тестів: завдання з вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення послідовності; завдання на знання основних формул і одиниць вимірювання фізичних величин; завдання на розвиток інтелекту і логіки мислення, а також завдання відкритої форми. Тестовий зошит містить контрольні роботи по темах, де є завдання середнього,достатнього і високого рівня. Пропоную таку систему оцінювання тестових завдань: кожне завдання оцінюється в один бал. За два уроки учні отримують повноцінну оцінку по 12 – и бальній школі. Тестові завдання є об'єктивним і якісним засобом контролю навчальних досягнень учнів і все більше використовуються в загальноосвітній школі. Надіюся, що вивчення фізики буде приємним заняттям і принесе Вам насолоду і від отриманих знань і від тих високих балів, які ви зможете отримати систематично і якісно готуючись до уроків. З повагою і любов'ю вчитель фізики Гадяцької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №4 Н.М.Биченко.

Бажаю успіху!

Урок 1. Заряд й електромагнітна взаємодія

1. Які типи зарядів існують у природі?

а) негативні; б) нейтральні; в) позитивні; г) а,б.

2. Яка частинка є носієм найменшого негативного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

3. Якими одиницями вимірюється електричний заряд?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоулями.

4. Чи може заряд тіла бути кратним 1,5 заряду електрона?

а) може; б) не може; в) залежить від ситуації.

5. Яка частинка є носієм найменшого позитивного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

6. Як називаються речовини, що містять вільні заряди?

а) провідники; б) діелектрики; в) непровідники;

г) ізолятори.

Урок 2. Електричне поле

1. На ебоніті потертому об шерсть утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

1. На склі потертому об шовк утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

3. Як поводять себе дві ебонітові палички потерті об хутро?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

3. Як поводять себе ебонітова паличка потерта об хутро і скляна паличка потерта об шовк?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

4. Як називається атом, що втратив електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

5. Як називається атом, що приєднав електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

6. Чи зміниться маса тіла і як, якщо йому надали негативного заряду?

а) зміниться; б) не зміниться; в) збільшиться;

г) зменшиться.

Урок 3. Механізм електризації різних тіл. Електроскоп

1. Що існує навколо нерухомого зарядженого тіла?

а) електричне поле; б) магнітне поле; в) поле;

г) потенціальне поле.

2. У чому полягає основна властивість електричного поля? а) здатність виявляти електричні заряди; б) здатність виявляти магнітне поле; в) здатність діяти на електричні заряди з певною силою; г) здатність діяти на гравітаційне поле.

3. Яке числове значення елементарного заряду?

а) 3,2∙10-19Кл. б) 1,6∙10-19Кл. в)3,2∙10+19Кл. г) 1,6∙10+19Кл.

4. Хто з вчених провів досліди, які довели дискретність електричного заряду?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоуль.

5. Як називають силу з якою електричне поле діє на внесений у нього електричний заряд?

а) гравітаційна сила; б) електрична сила; в) магнітна сила; г) сила пружності.

6. Чи зберігається сумарний заряд у межах замкненої системи?

а) зберігається; б) не зберігається.

Урок 4. Лабораторна робота №1 « Дослідження взаємодії заряджених тіл»

1. Чи створюються електричні заряди під час тертя одного тіла об інше?

а) створюються; б) невідомо; в) переходять з одного тіла на інше.

2. Які з названих тіл є хорошими провідниками?

а) метали; б) дистильована вода; в) кремній; г) ебоніт.

3. Якщо негативно заряджену металеву кульку (1) піднести до незарядженої і торкнутися її пальцем, то кулька (2) зарядиться позитивно. Як називається такий спосіб електризації?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

4.Як називається прилад для виявлення наелектризованих тіл?

а) електрометр; б) електроскоп; в) стетоскоп; г) перископ.

5. Як називається технічний прийом, який дозволяє розрядити будь – яке заряджене тіло шляхом з’єднання з землею?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

6. Якщо позитивно зарядженому тілу передати такий же за модулем негативний заряд, то воно виявиться…

а) позитивно зарядженим; б) негативно зарядженим;

в) електрично нейтральним; г) інша відповідь.

Урок 5. Закон Кулона

1. Назвіть зайве:

а) електроскоп; б) терези; в) електрометр; г) ебонітова палочка.

2. Машина так відноситься до дороги, як електрон до:

а) ізолятора; б) атома; в) провідника; г) діелектрика.

3. Назвіть зайве:

а) гума; б) ебоніт; в) фарфор; г) тіло людини.

4. Найменша негативно заряджена частинка:

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

5. Виберіть тіло, що є діелектриком:

а) метали; б) розчин лугу; в) скло; г) розчин солі.

6. Чи може заряд тіла бути рівним 0,5 е?

а) так; б) ні.

Урок 6. Розв’язування задач по темі: « Закон Кулона»

1. Вчений, що сформулював закон взаємодії двох точкових зарядів:

а) Ампер; б) Кулон; в) Ньютон; г) Джоуль.

2. На що впливає знак заряду тіла?

а) на характер взаємодії; б) числове значення; в) на відстань між зарядами; г) ні на що не впливає.

3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні відстані між ними?

а) не зміниться; б) збільшиться; в) зменшиться; г) рівна нулю.

4. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні величини зарядів?

а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) рівна нулю.

5. Навколо зарядженого тіла існує:

а) пшеничне поле; б) електричне поле; в) нічого не існує;

г) інша відповідь.

6. Як називається вид електризації зумовлений перерозподілом електронів між тілами( або частинами тіл), у результаті чого тіла заряджаються різнойменно:

а) електризація індукцією; б) електризація тертям; в) навіюванням; г) електроскопією.

7. Контрольна робота по темі: « Електризація тіл. Будова атома»

І варіант

1.Заряд , що виникає на ебонітовій паличці потертій об хутро або вовну, називається: а) нейтральним; б) позитивним; в) негативним. 2.Електризація під дією електричного поля називається електризацією: а) через вплив; б) дотиком; в) натиранням. 3. Позитивно заряджена частинка атома називається: а) електроном; б) протоном; в) нейтроном.

4. Відштовхуються чи притягаються тіла з однойменними зарядами?

5. У ядрі атома Астату міститься 75 частинок. Навколо ядра нейтрального атома Астату рухаються 33 електрони. Скільки в ядрі атома протонів і скільки нейтронів?

6. Завдяки чому одне заряджене тіло діє на інше заряджене тіло навіть у вакуумі?

7. Позитивно зарядженою скляною паличкою доторкнулися до ізольованої незарядженої кульки. Надлишок чи нестача електронів утворилася на кульці після дотику?

8. Електроскопу надали заряд, що дорівнює +9,6 10-9Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19 Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

ІІ варіант

1. Заряд, що виникає на скляній паличці при натиранні об шовк або папір, називається : а) позитимним; б) негативним; в) нейтральним.

2. Різнойменно заряджені тіла: а) не взаємодіють; б) притягаються; в) відштовхуються.

3.Негативно заряджена частинка атома називається а) електроном; б) протоном; в) нейтроном.

4. Коли атом перетворюється в негативний йон?

5. У ядрі атома Цинку(Zn) міститься 65 частинок, з них – 35 нейтронів. Скільки протонів у ядро і скільки електронів рухаються навколо ядра нейтрального атома Цинку? І

6. Що станеться зі стрілкою негативно зарядженого електроскопа, якщо до нього піднести позетивно заряджене тіло?

7. Бурштинова бусинка внаслідок тертя об вовняний одяг, наелектризувалася негативним зарядом.Звідки й куди при цьому переміщалися електрони: з одягу на бусинку ч из бусинки на одяг?відповідь обгрунтувати.

8. Електроскопу наддали заряд, що дорівнює -6,4∙10-10Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19 Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

Урок 8. Електричний струм

1. Математичний вираз закону Кулона має вигляд:

а)F; б) F= k; в) F= G; г) F= ρgv.

2.З якою силою взаємодіють два точкові заряди по 1Кл кожний, розташовані на відстані 1м один від одного:

а) 9∙109Н; б) 6,62∙10-11Н; в) 9,8Н; г) 1Н

3. Якщо заряджену кульку привести в контакт з точно такою незарядженою ,то заряд першої кульки:

а) зникне; б) подвоїться; в) розділиться пополам;

г) зросте в 10 разів.

4. Кульки з зарядом +5q і -3q доторкнули одна до одної, а потім роз'єднали.Чому дорівнює заряд кожної кульки?

а) +q ; +q; б) +2q; +q; в) - q; +q; г) -q ; -q.

5.Чи можна під час електризації тертям зарядити лише одне тіло:

а) так; б) ні.

6. Чи будуть взаємодіяти заряджені тіла у безповітряному просторі?

а) так; б) ні.

Урок 9. Джерела електричного струму

1.Чи правильне твердження: "Під час електризації створюються електричні заряди".

а) так; б) ні.

2. Під час взаємодії різнорідних тіл, вони заряджаються…

а) позитивно; б) негативно; в)не заряджаються;

г) розряджаються.

3. Яка частинка здатна переходити від одного тіла до іншого під час електризації?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) позитрон.

4. Як зміниться сила взеємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо один збільшити в 4 раза, а другий зменшити в 2 рази?

а) не зміниться; б) збільшиться у 2 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) збільшиться у 8 разів.

5. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо відстань між ними зменшити у 3 рази?

а) зменшиться у 3 раза; б) збільшиться у 3 рази; в) зменшиться у 9 раз; г) збільшиться у 9 раз.

6.Чи можна зарядити металеву паличку,тримаючи її в руці?

а) так; б) ні.

Урок 10. Джерела електричного струму

1. Як називають атом, що втратив електрон?

а) іон; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

2. Що потрібно зробити, щоб електрони в металевому провіднику рухалися в певному напрямі?

а) нічого; б) приєднати джерело струму; в) приєднати нагрівач; г) потерти провідник хутром.

3. Що існує навколо провідника по якому тече електричний струм?

а) аура; б) електричне поле; в) магнітне поле; г) гравітаційне поле.

4. Молекули води так відносяться до річки, як електрони до:

а) провідника; б) діелектрика; в) напівпровідника;

г) ебоніту.

5. Яка дія струму в металевому провіднику підтверджує, що він існує?

а) теплова; б) світлова; в) хімічна; г) магнітна.

6. Напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл - це:

а) потік зарядів; б) електричний струм; в) потік води;

г) струм.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка