Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Олеся Гончара

Тестові завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

2013-2014 н.р.
7клас

Шифр_______
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

сума

бал
І. У завданнях 1 – 10 необхідно вибрати одну правильну відповідь. Оцінюється в 1бал.

1.Йод при нагріванні перетворюється на:

а) рідину; б) пару; в) стає твердим; г) не змінюється.

а

б

в

г


2. Аномальні фізичні властивості води пояснюються наявністю:

а)йонівгідроксонію;б) водневого зв’язку;в) дисоціацією молекул;

г) полярністю молекул води

а

б

в

г

3.Назва «води», що використовується для визначення вуглекислого газу:

а) сірководнева;б) бромна; в) вапняна; г) жавелева


а

б

в

г

4.Під час хімічних реакцій зберігається: а) сама речовина; б) деяка частина речовини;

в) атоми; г) молекули.


а

б

в

г

5.Маса атома Нітрогену у порівнянні з масою атома Силіцію: а) однакова; б) у два рази менша; в) більша у два рази; г) менша на 1/12 атома маси Силіцію.

а

б

в

г


6.Постійний вміст кисню в повітрі підтримується за рахунок: а) реакції розкладу озону;

б) процесів, які відбуваються у біосфері; в) процесів, які відбуваються у гідросфері;

г) процесів, які відбуваються у літосфері.

а

б

в

г

7.Суть хімічної реакції полягає в: а) зміні агрегатного стану; б) зникненні частини

речовини; в) утворенні нових атомів; г) перегрупуванні атомів.

а

б

в

г

8.У переліку речовин до простих належить: а) папір; б) озон; в) цукор; г) вода.

а

б

в

г

9.Суміш води і гасу можна розділити: а) фільтруванням; б) магнітом; в) відстоюванням;

г) дистиляцією.


а

б

в

г

10.Із переліку до чистих речовин належить: а) джерельна вода; б) морська вода; в) річкова вода; г) дощова вода.

а

б

в

г

ІІ.У завданнях 11 – 15 необхідно вибрати декілька правильних відповідей. Правильна відповідь за кожне завдання – 2 бали.

11. До структурних одиниць речовини належать: а) молекули; б) електрони; в) атоми;

г) йони; д) нейтрони.


а

б

в

г

д

12. До речовин з немолекулярною будовою відносяться: а) цукор; б) сірка; в) алюміній;

г) кухонна сіль.


а

б

в

г

13. Із періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва можна отримати такі відомості про елемент: а) порядковий номер; б) кількість протонів у ядрі; в) номер групи, в якій він міститься; г) назву простої речовини елемента.

а

б

в

г


14.Пари хімічних елементів, які за поширеністю в організмі людини та Всесвіті займають перші місця: а) Гідроген і Гелій; б) Карбон і Силіцій; в) Гідроген і Карбон;

г) Карбон і Оксиген; д) Гідроген і Оксиген.

а

б

в

г

д
15. Змінну валентність мають хімічні елементи: а) Сl; б) Р; в) Сu; г) S.

а

б

в

г


ІІІ. Завдання 16 - 20 мають на меті встановлення певної відповідності, для цього необхідно заповнити таблицю, вписати в неї відповідні букви або цифри. Правильна відповідь на кожне завдання – 3бали.

16.

Установіть відповідність.
Оболонка Землі Найпоширеніший елемент (за масовою часткою)

а) атмосфера 1 Гідроген

б) літосфера 2 Силіцій

в) гідросфера 3 Оксиген

г) біосфера 4 Нітроген

д)планета в цілому 5 Карбон

6 Ферума

б

в

г

д

17.

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:
1.

2.

індекс;

коефіцієнт;

а)

Відношення маси, що припадає на елемент, до маси всієї речовини;
1.2.3.

4.

валентність;

масова частка;

б)

цифра, що вказує кількість атомів у молекулі;
3.4.5.

6.

хімічна формула;

хімічне рівняння.

в)

умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів;
5.6.

г)

число, яке показує кількість молекул або окремих атомів даної речовини у рівнянні;д)

запис хімічних формул та хімічних реакцій за допомогою атомів;е)

властивість атомів хімічного елемента з’єднуватися з певним числом атомів того самого або інших елементів


18.Із переліку речовин а) крохмаль, б) цукор, в) лимонна кислота, г) поліетилен виберіть:

1. кристалічні речовини; 2. аморфні речовини.
а

б

в

г

1) кристалічні

2) аморфні

19. Знайдіть відповідність:

1. Вуглекислий газ а) Неорганічна речовина

2. Графіт б) Органічна речовина

3. Глюкоза

4. Вітамін С

5. Лимонна кислота

6. Жири

7. Питна сода

8. Мінеральні добрива
1

2

3

4

5

6

7

8

а) Неорганічна речовина

б) Органічна речовина

20.Установіть відповідність між явищами, ознаками та їхніми прикладами:

а) горіння деревини; б) утворення інею; в) колір;г) нагрівання; д) зміна кольору;

е) скисання молока; є) утворення осаду; ж) виділення або поглинання теплоти;

з) перебіг електричного струму в металі; и) вицвітання забарвленої тканини на сонці;

і) бродіння виноградного соку; й) розшарування струшеної сумішіводи та олії.
а

б

в

г

д

е

є

ж

з

и

і

й

  1. Фізичне явище

2) Хімічне явище

3) Фізична ознака

4) Хімічна ознака


ІV. Завдання 21 – 25 із відкритою відповіддю і передбачають записи розв’язання задач, розрахунків, міркувань.

21. Стверджується, що молекула – це найменша частинка речовини, яка зберігає всі її хімічні властивості. Які з наведених нижче властивостей речовини не відповідають властивостям молекул:густина, твердість, розчинність у воді, швидкість руху, температура кипіння, тиск?(10 балів)

22. Назвіть елемент X, масова частка якого в речовині складу ХСО3 становить 28,57 % .

(10 балів)

23. Маса молекули води приблизно становить 3·10-23 г, а маса атома Карбону - 2·10-23 г. Знайдіть за цими даними відносну молекулярну масу води. (10 балів)

24.Маса молекули фосфору дорівнює 205,84∙10-24 г (1 а.о.м. = 1,662∙10-24 г). Із скількох атомів фосфору вона складається? Яку валентність може проявляти елемент Фосфор? Чи міститься цей елемент у живій природі? Наведіть приклад. (15 балів)

25. Заповніть таблицю, яка відображає відомості про речовину, якщо відомо масові співвідношення елементів у її формулі: m(Са) : m(С) : m(О) = 10: 3:12.(20 балів)


1

Хімічна формула речовини

2

Проста чи складна речовина
3

Якісний склад;металічний,

неметалічний елемент
4

Кількісний склад

речовини за формулою
5

Кількісні співвідношення

елементів у формулі сполуки
6

Масові співвідношення

елементів у формулі сполуки

m(Са) : m(С) : m(О) = 10: 3:12


7

Відносна молекулярна

(формульна) маса речовини
8

Масовічасткихімічних елементів у визначеній формулі даної речовиниДякуємо за відповіді!


  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Новомосковська районна державна адміністрація
Відділ освіти вул. Радянська, 12, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200

Донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Навчання на цих курсах дасть Вам можливість опанувати продуктивні технології сучасної освіти та отримати кейс до основних навчальних...

Львівська обласна державна адміністрація розпорядження
Положення про премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ нан україни та вищих навчальних закладів...

Черкаська обласна державна адміністрація
Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 7 березня 2013 року №58 (зі змінами, внесеним розпорядженням...

Київська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17....

Закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, з метою пошуку, підтримки, розвитку обдарованих учнів,...

Немирівська районна державна адміністрація
Директорам шкіл І позашкільних навчальних закладів протягом 2013 року спрямовати свою діяльність на вирішення наступних завдань

Шевченківська районна державна адміністрація Відділ освіти наказ с м т. Шевченкове
Про направлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у І півріччі 2016/2017 навчальному році

Україна корецька районна державна адміністрація рівненської області відділ освіти
Відрядити в м. Рівне, оіппо, на курси підвищення кваліфікації (очна форма, ІІ заїзд) слухачів таких категорій

Укра ї н а добропільська районна державна адміністрація відділ освіти
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році в закладах освіти Добропільського районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка