Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

О. С. Кобрин Тестові завдання з фізики на пк для учнів 8 класу. 2011

О. С. Кобрин Тестові завдання з фізики на пк для учнів 8 класу. 2011

Сторінка1/3
  1   2   3Відділ освіти Перемишдянської РДА

Великоглібовицька загальноосвітня школа І – ІІІ ст.

О. С. Кобрин
Тестові завдання з фізики на ПК

для учнів 8 класу

.
2011
О. С. Кобрин

Тестові завдання на ПК з фізики для 8 класу.

Великоглібовицька загальноосвітня школа І – ІІІ ст.

2011р. – 30 с.


У посібнику проаналізовано тестуючі системи на ПК : MyTest X  editor test , створення тестів у редакторі Word . Складено тестові завдання у даних середовищах з фізики , які допоможуть вчителям перевірити якість знань учнів 8 класу .


Матеріали зібрала та уклала вчитель фізики Кобрин Оксана Степанівна
Рецензент :

Л. М. Лободяк , методист РМК

Матеріали схвалено на засіданні методичної ради відділу освіти

Перемишлянської РДА від 17. 01. 2010 року , протокол № 3


Відповідальна за випуск : С. А. Тарасюк , завметодкабінетом Перемишлянської РДА


Комп’ютерна верстка : О. С. Кобрин

Зміст


 1. Вступ .

 2. Класифікація систем які допомагають проводити тестування

на ПК.

 1. Самоконтроль у середовищах тестування .

3.1. Самоконтроль у системі editor Test .

3.2. Тестові завдання у редакторі editor TEST.

3.3 Самоконтроль у системі MyTest X .

3.4.Тестові завдання у системі MyTest X.

3.5. Створення тесту у редакторі Word.

4. Висновок .

5. Список використаної літератури .


 1. Вступ

Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється. Сучасні діти дуже швидко розвиваються, легко опановують цифрові технології, і ми дивуємось – дівчинці лише 3 роки, а вона може відповісти на мобільний дзвінок, хлопчику - 4, а він знайомий з англійським алфавітом і вільно впізнає слова англійською, тому що користується спеціальною ігровою програмою та самостійно вмикає пристрої для роботи DVD та CD дисків.

Нічого дивного, адже майбутні першокласники – діти, які народились у цифровому світі ХХІ століття – тому з пелюшок знайомі з мобільними телефонами, ноутбуками, МР-3 плеєрами тощо.

Зрозуміло, що і засоби навчання сучасних дітей мають відповідати вимогам сьогодення. На допомогу підручнику й зошиту, ручці та олівцям має прийти сучасний цифровий засіб навчання - такий як, наприклад, шкільний ноутбук. Але для якісних змін в освіті розробити та запропонувати лише навчальний технічний пристрій замало. Важливо знати, чим його наповнити, які завдання ставити, чому і для чого навчати дітей. Потрібно створити освітній простір нового покоління – навчальне електронне середовище «1 учень - 1 комп’ютер».

У такому середовищі в дітей формуються вміння, необхідні сучасній людині ХХІ століття, такі як:

 • Медіа грамотність;

 • уміння працювати з інформацією;

 • критично її оцінювати;

 • здатність до вирішення творчих завдань;

 • уміння мислити глобально;

 • готовність працювати в команді;

 • громадянська свідомість;

 • навички комп¢ютерної культури, користування комп‘ютером як складової загальнолюдських цінностей .
 1. Класифікація середовища тестування


Сучасне тестування передбачає використання комп’ютерних тестів, які повністю виключають ручну перевірку знань викладачем. Теорія тестів була досить широко розроблена у другій половині XX ст.. Правильно побудовані тести дають об’єктивну картину знань, отриманих учнем.

Існуючі в теперішній час системи, за допомогою яких можна здійснювати тестування на ПК, можуть бути класифіковані наступним чином:

1. Окрема програма (історично перший тип системи тестування ), створена на певній мові програмування, яка вміщує у собі всі дані (питання, варіанти відповідей, правила обробки відповідей тесту ). Такі програми досить прості в розробці, однак вони володіють найбільшою кількістю суттєвих недоліків.

2. Тестова оболонка, у якій дані, які складають тест, і програма, що буде відтворювати тест, відокремлені один від одного . При цьому файл із даними тесту зберігається окремо від виконуваного модуля тестової оболонки. Перевага такого роду тестової оболонки – розподіл ролей розробників тестової системи й мала змінюваність програмного коду тестової системи. Однак залишається проблема сумісності тестової системи з різними операційними системами, неможливість одночасної роботи декількох користувачів, проблема збереження результатів тестування тощо.

3. Мережева система. Тут існують два варіанти:

а) бінарна програма, написана на якій-небудь мові програмування, що працює під певною операційною системою й має можливість обміну даними по мережі

б) веб – додаток , що використовує протокол для обміну даними HTTP і мову розмітки гіпертексту HTML.

Певний клас систем тестування , незалежно від варіанта, який використовується, побудований за моделлю «клієнт-сервер». Ніякої обробки даних клієнт не здійснює, вся ця робота покладається на серверну частину. Очевидно, другий варіант вирішує проблему сумісності даної системи й програмного забезпечення клієнта, тому що все, що потрібно людині, яка проходить тест – HTML браузер, що є складовою будь-якої операційної системи, у той час як при використанні першого варіанта така проблема залишається. У той же час для створення оболонок другого варіанту необхідно володіти основами веб- програмування.


 1. Самоконтроль у середовищі систем , які допомагають проводити тестування на ПК

Самоконтроль – одна з найважніших складових навчального процесу.  Перевірка знань учнів здійснюється у вигляді контрольних робіт, тестування і т.д. На їх підготовку, проведення і аналіз результатів учителем витрачається багато часу . Існує багато комп’ютерних систем контролю, але у школах не має можливості їх проводити через відсутність програмного середовища та наявності складених тестових завдань на ПК . Я пропоную тестові завдання з фізики для 8 класу .

Систематичне, об'єктивне, автоматичне тестування під час уроку стимулює учнів до стабільної підготовки домашніх завдань та регулярного повторення пройденого матеріалу перед уроком . Після завершення тестування його результати обговорюються як індивідуально, так і колективно в класі або дистанційно .

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня .

Для учня важливо те, що після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність), він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

У нашому комп’ютерному класі працюю за деякими тестовими програмами : тестова програма MyTest X , діагностуюча оболонка editor Test , створюю тести у редакторі Word .


  1. Самоконтроль у системі editor TEST


Контрольно-діагностична система TEST-W призначена для перевірки знань методом тестування на комп'ютері. Вихідний тест може мати будь-яку кількість питань. З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань . Таким чином, кожен учень одержує свій набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких є правильні відповіді. Учню потрібно вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений.

Існує конвертер Tst2Txt призначений для перетворення файлів тестів у вигляд звичайних текстових документів TXT, причому у вихідний файл записуються лише питання. Текстовий документ можна роздрукувати, щоб учні могли готуватися до тестування.

Можна вказувати часові обмеження на завдання тесту у графі MaxTimeMin та кількість питань для запитування (QuestionToAsk). Наприклад, якщо у цьому файлі вказано:

MaxTimeMin=10

QuestionToAsk=20

Це означає, що на відповідь на 20 запитань будь-якого тесту

дається 10 хвилин. Якщо до тесту входить менше питань ніж вказано у test.ini, то береться вся кількість питань з тесту. Ця опція призначена для індивідуалізації набору запитань на різних комп'ютерах.

Недоліком даного середовища є те , що всі питання є однотипні , не можливо використовувати верхній і нижній індекс , вставляти малюнки , формули , аналізувати виконаний тест учнем .

Тест 1 Механічний рух
1. Мотоцикліст проїхав 20 км за 45 хв, а потім пройшов 10 км за 15 хв. Яка була його середня швидкість на всьому шляху ?
2. Швидкість у даній точці траєкторії у даний момент часу називають …
3. Нерівномірним рухом називають рух , при якому тіло проходить...
4. Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух , при якому тіло ...
5. У міжнародній системі одиниць швидкість вимірюється у...
6. З якою швидкістю рухався літак , якщо за 12с він подолав шлях 1200м ?
7. Шлях це-
8. Лінію , яку описує тіло під час механічного руху, називають...
9. У якому з наведених прикладів тіло можна розглядати як рух матеріальної точки ?
10. Матеріальна точка це...
11. Відносно чого перебуває у русі книжка у вагоні поїзда , який рухається :


 1. Механічний рух - це...


Тест № 2. Коливальний рух
1. Висота звуку визначається ...
2. Гучність звуку визначається ...
3. Математичний маятник здійснив 120 коливань за 2хв . Визначте період і частоту коливань.
4. Основною одиницею періоду , частоти є:
5. Виберіть формули , за допомогою яких можна знайти період коливань.
6. Які рухи відносять до коливань ?
7. Що таке амплітуда коливань ?
8. Які величини характеризують коливання :
9. Фізичні процеси , яка точно або приблизно повторюються через одинакові проміжки часу, називають...
10. Період обертання - це фізична величина, яка дорівнює ...
11. Під час руху тіла по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії напрямлена ...


3.3.Самоконтроль у системі MyTest X
За допомогою програми MyTest X можливо організовувати і проводити тестування для того , щоб виявити рівень знань учнів та з метою навчання . Дана програма працює з дев'ятьма типами завдань: один вибір, декілька варіантів вибору, встановлення порядку дотримання, встановлення відповідності, вказівка вірного або помилкового твердження, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні, перестановка букв. У тесті можна використовувати будь-яку кількість різних типів питань . Програма складається з трьох модулів: модуль тестування (Myteststudent), редактор тестів (Mytesteditor) і журнал тестування (Mytestserver). Для створення завдань є дуже зручний редактор тестів . Будь-який учитель - предметник , який навіть не володіє комп'ютером на початковому рівні, може легко скласти свої тести для програми Mytestx і використовувати їх на уроках. У програмі є великі можливості форматування тексту питань і варіантів відповіді. Можна визначити шрифт, колір символів і фону, використовувати верхній і нижній індекс, розбивати текст на абзаци і застосовувати до них розширене форматування, використовувати списки, вставляти малюнки і формули , чого не можна зробити у editor TEST . Для більшої зручності в програмі є власний текстовий редактор. До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за правильну відповідь). Є можливість використовувати декілька варіантів питання , зручно створювати вибірку завдань для учнів, переставляти завдання і варіанти відповідей. Це значно зменшує можливість списування при проходженні одного і того ж тесту декількома учнями або повторному проходженні тесту. У Mytest X при наявності комп'ютерної мережі, використовуючи модуль журналу Mytestx, можна організувати централізований збір та обробку результатів тестування. Результати виконання завдань виводяться учневі і вирушають вчителеві. Вчитель може оцінити або проаналізувати їх в будь-який зручний для нього час. Організувати роздачу тестів таким, що вчиться через мережу, тоді відпадає необхідність кожного разу копіювати файли тестів на всі комп'ютери. Роздавати можна відразу декілька різних тестів. Можна бачити, хто і який тест виконує, скільки завдань вже виконано і яка їх результативність. За допомогою програм Mytest X можливо організувати як локальне, так і мережеве тестування. Програма підтримує декілька незалежних один від одного режимів: навчальний, штрафний, вільний і монопольний. У навчальному режимі учневі виводяться повідомлення про його помилки, може бути показане пояснення до завдання. У штрафному режимі за неправильні відповіді в учня віднімаються бали, і можна пропустити завдання (бали не додаються і не віднімаються). У вільному режимі можна відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно. У монопольному режимі вікно програми займає весь екран і його неможливо згорнути. При правильному відборі контрольного матеріалу вміст тесту може бути використаний не лише для контролю, але і для навчання. Таким чином, дозволяється самостійно виявляти пропуски в структурі своїх знань та приймати заходи для їх ліквідації. У таких випадках можна говорити про значний повчальний потенціал тестових завдань, використання якого стане одним з ефективних напрямів практичної реалізації принципу єдності і взаємозв'язку навчання і контролю. Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому в налаштуваннях тесту передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна встановити різний час). Параметри тестування, завдання, зображення до завдань для кожного окремого тесту - все зберігається в одному файлі тесту. Якщо учень не може виконувати тест (наприклад, за станом здоров'я), то за 1-2 хвилини можна сформувати “паперовий ” варіант тесту.

Після закінчення тестування програма оцінює роботу учня за шкалою, яку вибирає учитель, а також дає можливість проаналізувати правильні і неправильні відповіді; є можливість включити підказки під час розгляду питань, які не були зараховані при тестуванні, тобто за допомогою даної програми можна самостійно займатися вивченням навчального матеріалу. Порядок запитань при кожному запуску програми різний.

3.4. Тестові завдання у редакторі My TEST X
Тест № 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

1. Що таке взаємодія ?

______________________________________
2. Як буде рухатись тіло , якщо воно не взаємодіє з іншими тілами .

Виберіть один із 3 варіантів відповідей:
1) рівномірно;

2) нерівномірно;

3) стояло б на місці;

3. Що таке інерція ?

Виберіть декілька варіантів відповідей :
1.Якщо на тіло не діють інші тіла , воно рухається з постійною швидкістю або зберігає стан спокою .

2. Причиною зупинки тіла є сили опору ( сила тертя , сила опору повітря ).

3. Явище збереження швидкості руху тіла , якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл компенсована.

4. Здатність тіла змінювати свою швидкість , якщо на нього не діють інші тіла .

5. Для зміни швидкості тіла потрібний певний час .
4.Що є мірою інертності тіла ?

Виберіть один із 5 варіантів відповідей:
1) швидкість;

2) шлях ;

3) час;

4) маса;

5) сила;

5.

Вкажіть співвідношення для всіх 5 варіантів відповідей:

1) F= μN

2)

3) F=-kx

4) P=mg

5) F=mg

1.Співвідношення між масами і швидкостями

взаємодіючих тіл .

2.Сила тертя .

3.Cила тяжіння.

4. Закон Гука.

5. Вага тіла.
6. Яку силу називають силою тяжіння ?

Запишіть відповідь :

__________________________________________
7.Що таке вага тіла ?

Запишіть відповідь :

__________________________________________
8.Яка сила тяжіння діє на зайця , якщо його маса дорівнює 40 кг? Чому дорівнює вага зайця ?

Запишіть число:

Р= ___________________________

F= ___________________________
9.Автомобіль з вимкнутим двигуном зупиняється внаслідок ...

Виберіть один із 4 варіантів відповідей:
1) дії сили тяжіння ;

2) дії ваги тіла ;

3) дії сили тертя ;

4) взаємодії коліс з дорогою;
10. Щоб зменшити шкідливу дію тертя , в техніці застосовують ...

Виберіть декілька із 4 варіантів відповідей:
1) змащення ;

2) посипають піском;

3) кулькові і роликові підшипники;

4) полірування поверхні;
11. Який напрям сил у природі .

Вкажіть співвідношення для всіх 5 варіантів відповідей:
1) у протилежний напрям до зміщення частинок тіла ;

2) у протилежний напрям до руху тіла ;

3) вниз до Землі ;
1.Сила тяжіння .

2. Сила пружності .

3.Сила тертя .
12. Якщо маса води у відрі зменшиться у 2 рази , чи зміниться її

вага ? Як ?

Виберіть один із 5 варіантів відповідей:
1) не зміниться ;

2) збільшиться у 2 рази ;

3) зменшиться у 2 рази ;

4) збільшиться у 4 рази ;

5) збільшиться у 4 рази ;

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку (Word): «Вектори. Розв’язування задач»
Матеріали до кожного з уроків: мультимедійні презентації, відео файли, тестові завдання

Програма факультативу з геологіі історія земної кори для учнів 8...
«Історія земної кори» пропонується для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу. Він має важливе...

Урок фізики в 10 класі >17. Сучасні наземні телескопи. Історія І...
Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів на уроках фізики. Методичний посібник // Автор упорядник...

\ (Для учнів 8-х – 11-х класів) Підготувала вчитель хімії, фізики Висоцька Я. С
Розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до фізики як до науки, що нерозривно пов’язана з життям, творчу активність, вміння...

Пояснювальна записка 4
Широкі можливості для розв’язку цього завдання надає фото, відеомистецтво, завдання яких для розвитку особистості учнів важко переоцінити,...

Базанова Т.І., Природознавство: Підручник для 5 класу
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про Всесвіт,дати характеристику планет Сонячної системи; формувати вміння І навички...

Швиденко О. М. Міні-підручник для 9 класу Новоолександрівська зош – дитсадок
Наталія петрук – учениця 11 класу Новоолксандрівської зош – дитсадка І-ІІІ ступенів

Якісний склад педпрацівників на початок 2011/2012 н р
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Підсумки роботи гімназії за 2011-2012 навчальний рік
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. ЧереповськаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка