Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №12 Тема : Групи слів за походженням: власне українські І запозичені (іншомовного походження) слова

Урок №12 Тема : Групи слів за походженням: власне українські І запозичені (іншомовного походження) слова

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Вивчення лексикології в 6 класі: плани-конспекти уроків1

Урок № 12


Тема: Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова.

Мета уроку: поглибити знання про предмет вивчення лексикології, дати відомості про походження української лексики, формувати вміння розрізняти власне українські й запозичені слова, працювати зі словником і таблицею, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне й образне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, тлумачний словник.
Перебіг уроку
І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.
*Уважно прослухати прочитаний учителем уривок. Дати відповіді на подані після уривка запитання.
Хлопець запитав зовсім несподівано:

 • Що таке бумеранг?

 • Це таке метальне знаряддя в австралійських племен у вигляді зігнутої палиці, - пояснив учитель Борис Савович. – Лук не лук… І має властивість: після польоту до тебе назад само повертається…

 • Полетить і до тебе знову прилетить?

 • Отак і в житті, - каже Марина Павлівна. – Якщо ти зло комусь заподіяв, то раніше чи пізніше воно ж до тебе й повернеться…

 • А добро?

 • Повернеться й добро… А що зло – то напевне. Чи давнє, чи недавнє… Чи велике, чи мале… Ви згодні, Борисе Савовичу?

 • Що принцип бумеранга діє в житті? Так це ж, власне, те, що в народі здавна говорять: не копай на іншого яму – сам до неї впадеш… А що вчинене зло із закономірністю бумеранга має до лиходійника повернутися, то це, я гадаю, й наука з часом пояснить. Невідомі ще якісь біоструми відкриє чи щось у цьому дусі. (За О.Гончаром).
 • Яке значення слова бумеранг – лексичне чи граматичне - пояснили хлопчикові вчителі? Зясуйте, як пояснює лексичне значення цього слова тлумачний словник.

 • Який розділ науки про мову вивчає лексичне значення слова? його граматичне значення? Визначте граматичне значення слова бумеранг.

 • Поясніть лексичні значення слів лиходійник, біострум.. Звіртеся із тлумачним словником.

Словник. Бумерангкидальна зброя австралійських племен, що має форму зігнутої палиці, яка сама повертається до того, хто її кинув. Л иходійник - той, хто чинить лихо. Біострум - слабкий електричний струм, що виникає в тваринному і рослинному організмах.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
*Бесіда.

 • Що значить розкрити лексичне значення слова?

 • У якому словнику тлумачаться лексичні значення слів?

 • Які слова називаються однозначними, які – багатозначними? Наведіть приклади.

 • У чому різниця між прямим і переносним значеннями слова?

 • Який розділ науки про мову вивчає словниковий склад мови, лексичне значення слів та їх уживання?


ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.
* Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 34).

Усне виконання вправи 57.

Опрацювання теоретичного матеріалу, поданого на с. 35 (групи слів за походженням).
ІV. Виконання вправ на закріплення і застосування знань, формування умінь і навичок.
*Робота з підручником.

Усне виконання вправ 58, 59.
*Пояснювальний диктант.

Визначити власне українські слова.
І. 1.Дивна сила нас несе на крилах мрій. (С.Черкасенко.) 2. Ковила золотиться промінцями осоння ранкового. (Д.Білоус.) 3. У літеплі леліє біла вулиця. (А.Камінчук.)

ІІ. 1. На ніч небо лягає в ріку горілиць разом з рибами і зірками. (М.Ільницький.) 2. Добридень тобі, Україно моя! (П.Тичина). 3. Я тут прополюю суницю навсидьки голими пучками. (М.Самійленко.)
СЛОВНИК. Осоння – незатінене місце, що освітлюється й обігрівається сонцем. Літепло - тепло, теплінь, теплота. Леліти --- виблискувати, блищати, відбиваючи світло, проміння.
* Робота з підручником.

Письмове виконання вправи 60.

* Робота в парах.Витлумачити значення кожного з поданих власне україн ських слів, за потреби звернувшись до тлумачного словника. Ввести ці слова до самостійно складених речень. Речення записати.
1. Причілок, голубеня, біганина, навпростець.

2. Далечінь, галушки, осторонь, нашвидкуруч.

3. Радощі, громада, поступ, заздалегідь.

4. Садиба, бондаренко, порічки, праворуч.
* Робота з підручником.

Усне виконання вправи 62.

Письмове виконання вправи 63.
*Пояснювальний диктант. Іншомовні слова підкреслити, з’ясувати лексичне значення кожного.
1. Ні, я не проти математики, а все ж у серце зазира очима літер хрестоматія… (П.Перебийніс). 2. Елегію бджола на скрипці грає, і сонях гра на кобзі золотій. (Є.Гуцало). 3. Хмари на клавішах небес заграли інтермецо. (О.Довгоп’ят). 4. Діамантами небо зоріє… (О.Гриценко.)
* Диктант із коментуванням. Вказати іншомовні слова, визначити в них орфограми.
1. Вітрила в напрузі, ясний краєвид. На пошуки, друзі, нових Атлантид! (П.Швець.) 2. Одного разу Лебідь, Рак і Щука сукупний бізнес вирішили втнуть. (М.Білокопитов.) 3. Як хочеться цитрини, в ній, кажуть, вітаміни… (Ю.Михайлів.) 4. Живісінький сидить напроти містер, таких я бачив досі лиш в кіно… (В.Корж.)

*Завдання тестового характеру.

Установити відповідність між кожним іншомовним словом і його лексичним значенням. За потреби скористатися тлумачним словником (або словником іншомовних слів).


Іншомовне слово

Відповідник

аграрій

столітник

алое

тривога

анахорет

землевласник

алярм

відлюдник


* Прослухати текст. Визначити його головну думку. Сформулювати її одним реченням та записати. Чи згодні ви з автором? Якою мірою? Відповідь побудуйте у формі роздуму.
Слово має над людьми велику силу. Говорячи так, ми зазвичай згадуємо материнську пісню і батьківську пересторогу, отруєння помиями брудної лайки й зцілювальний вплив молитви. Слово – ключ від душі. Ми шукаємо в ньому сенс і знаходимо цілий світ.

І майже ніколи ми не думаємо про те, яку владу над нами мають слова, пересаджені з іншого клімату, часом чужі й нісенітні. Ми й не підозрюємо, яку небезпеку таять навіяні ними сум’яття і заціпеніння, у яку безодню непевності манить їхнє порожнє дзенькання в тумані. Разом з безперервним сіпанням між мовними світами пуста абракадабра пригнічує розум і паралізує волю. Безглуздя виховує раба. (За Віталієм Радчуком).
V. Підбиття підсумків уроку.

Мікрофон. Запропонувавши класові уявний мікрофон, учитель пропонує всім учням по черзі закінчити речення:

На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене стало те, що…

* Подані слова ввести до самостійно складених речень. Які з цих слів є власне українськими, які – запозиченими?
Лелека, веселка, інтернет, магнітофон.
VІ. Домашнє завдання. П.5, вправа 67.
ЦЕ ЦІКАВО!
Українська мова нині виступає джерелом збагачення лексикону багатьох народів Європи й усього світу. Слово Майдан уже поповнило словник мов багатьох етносів. Сьогодні воно поряд із раніше запозиченими споконвічно і не споконвічно українськими словами богатир, ватага, гарбуз, голота, гречка, черемха, черешня побутує в польській мові, поряд зі словами борщ, гайдамака, козак, курінь, отаман, свобода, хутір – у французькій мові, поряд зі словами бондар, вареник, дівчата, галушка, незаможник, корж, хлібороб, школяр - у російській. (За М.Степаненком).
ПОСМІХНІТЬСЯ! Поясніть лексичне значення виділених слів.


- Що ти їла, дитинко?

 • Млинці.

 • З апетитом їла?

 • Ні, з молоком.
- Бачите, як гарно малює наш Юрко? Юрчику, намалюй склянку чаю.

- Солодкого чи без цукру? – питає вундеркінд.
Урок 13

Розвиток мовлення №4

Особливості опису приміщення.

Усний переказ тексту розповідного характеру

з елементами опису приміщення

Мета: пояснити особливості будови опису приміщення, формувати вміння аналізувати такий опис та складати його, удосконалювати загальні текстотворчі вміння; розвивати увагу, слухову та зорову пам’ять, удосконалювати культуру усного й писемного мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Обладнання: підручник, текст переказу.
Перебіг уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.
*Робота з підручником.

Усне виконання вправи 68.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 39).

Усне виконання вправи 69.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 40).
*Прочитати. Виконати подані після уривка завдання.
Удовина хата була висока, світла й дзвінка. На трьох блакитнавих її

стінах цвіли й одцвітали дивовижні рушники. На четвертій стіні світилися полив’яні миски й полумиски. Посередині стояв старовинний ткацький верстат. На ньому волохатився зелений, м’який, як сон, налавник. (М.Стельмах).


 • Визначити в кожному з речень «відоме» й «нове».

 • Позначити їх літерами В і Н над відповідними словами.

 • Визначити порівняльний зворот. Яка його роль у мовленні?


*Робота з підручником.

Усне виконання вправи 70.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 41).

Усне виконання вправ 71.
ІІ. Робота над усним переказом.

*Робота з підручником.

Усне виконання вправи 73.
ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. Вправа 72.

ТЕКСТИ ДЛЯ УСНОГО ДЕТАЛЬНОГО ПЕРЕКАЗУ

Перемагають завзяті
Кімнатка на четвертому поверсі. Віконце невеличке. Склепінчаста стеля. Міцно впирається в підлогу чотирма квадратними ніжками стіл із березових дощок. Біля стола два старенькі стільці. Вузеньке ліжко накрите грубою сукняною ковдрою.

У вікно можна визирнути. За тьмяними шибками видно чорний залізний дах сусіднього будинку, закіптюжені димарі. Біля одного з димарів вигинає спину чорний кіт. Ото б намалювати!

Квартирант щільно причинив двері. З червоної дерев’яної скриньки вийняв пензлі й фарби, порозкладав на столі та підвіконні. Але малювати заважає хвилювання.

На столі стоїть свічка, але він її не засвічує. Вмощується на вузеньке ліжко, під вагою тіла воно вгинається. Заплющує очі, та заснути не може. Надто багато вражень. Адже другий день він у столиці. Учора винайняв ось цю кімнатку.

Десь ніби в іншому світі зосталося рідне містечко Чугуїв. Довкола нього степи, білі хатки, вітряки, вишневі садки… Усе це наче одіснилося. До Петербурга приїхав, щоб навчатися в Академії мистецтв. До Академії його не прийняли…

Господар будинку, в якому Ілля Рєпін винайняв кімнатку, був архітектором. За три дні він прийшов познайомитися з юнаком. Довго переглядав квартирантові малюнки. Тоді порадив обов’язково побувати в Ермітажі. А ще порадив вступати до рисувальної школи.

Життя тільки починається. Головне, що рубікон перейдено. А перемагають у житті тільки завзяті. (За С.Венгловським; 200 сл.)
*Пояснити лексичне значення слів Ермітаж (всесвітньовідомий музей у Петербурзі), архітектор (фахівець в галузі архітектури; будівничий), архітектура (мистецтво проектування, будування й оздоблення будов), склепінчастий (опуклий, вигнутий півколом); виразу перейти рубікон робити рішучий крок, прийняти остаточне рішення).

* Дібрати синоніми й антоніми до слів завзятий (синоніми: діяльний, активний, наполегливий; антоніми: інертний, байдужий), рішучий (синоніми: сміливий, непохитний; антонім: безвольний).

*Скласти план (орієнтовний: 1. Кімнатка на четвертому поверсі. 2. Що видно з вікна. 3. Пензлі й фарби зі скриньки. 4. Спогади про батьківщину. 5. До Академії не прийняли. 6. Знайомство з господарем. 7. Життя тільки починається).

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Частина друга 2003
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням

Урок логіки №1 Тема. Правильні та хибні судження
За 2 хвилини утворити якомога більше слів із букв слова «Розповідне» ( повне, зір, рід, рівне, відро )

Урок №3 (другий урок в темі: «Сонячна система») Тема : «Планети земної групи»
Мета: виявити основні закономірності будови планет земної групи; познайомитись із фізичними умовами на планетах

Нашого уроку «Звертання, вставні слова, словосполучення, речення»....
Отже, у нас сьогодні, діти, урок-подорож. Ми з вами будемо милуватися краєвидами України І виконуватимемо різноманітні завдання....

Опорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія” м. Кременчук 2008...
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos” (слово,...

Урок з астрономії «Планети земної групи»
Мета: ознайомити учнів з планетами земної групи та фізичними характеристиками Меркурія, Венери І марса; розширити уявлення про супутники...

Урок №10 Тема: Розмова про життя
На сьогоднішньому уроці будемо розмовляти про життя представників живих організмів. Познайомимось з уявленнями українців про походження...

Урок астрономії 11 клас Тема: Земля І Місяць. Планети Земної групи. Планети гіганти
Останнім часом досить актуальним вважається питання так званого параду планет. Сьогодні ми з вами матимемо змогу зрозуміти, що ж...

З українського літературного слововживання
У розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...

Урок №16 Тема
Тема. Життя І творчість, морально-етичні ідеали філософа, просвітителя й поета Г. С. СковородиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка