Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Швиденко О. М. Міні-підручник для 9 класу Новоолександрівська зош – дитсадок

Швиденко О. М. Міні-підручник для 9 класу Новоолександрівська зош – дитсадок

Сторінка1/4
  1   2   3   4Швиденко О.М.

Міні-підручник

для 9 класу


Новоолександрівська ЗОШ – дитсадок
2012


АВТОР:

Наталія ПЕТРУК – учениця 11 класу Новоолксандрівської ЗОШ – дитсадка І-ІІІ ступенів


РЕДАКТОР:

Оксана Миколаївна ШВИДЕНКО – учитель української мови та літератури Новоолександрівської ЗОШ – дитсадка І-ІІІ ступенів

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯРозвиток зв’язного мовленняНеобхідно знати

Завдання додомуЗавдання підвищеної складності


Петрук Н.

Українська мова. Складне речення: міні-підручник для 9 класу загальноосвітнього начального закладу/ За редакцією Швиденко О.М.-Новоолександрівка, 2012.
У міні-підручнику в повній відповідності до шкільної програми скомпоновано навчальний теоретичний матеріал та практичну частину із синтаксису та пунктуації.

Автор міні-підручника подає найважливіші відомості з цього розділу у вигляді схем, що полегшує сприйняття матеріалу, використовує практичні вправи – тести для підготовки одинадцятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання, дібрано матеріал з розвитку зв’язного мовлення, завдання підвищеної складності
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ

§1 Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Речення, яке має два або більше синтаксичних (підметово-присудкових) центрів, називається складним.

Наприклад, речення Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра) — складне, бо в ньому є два синтаксичні центри: лиш той може творити і хто любить.

Складне речення об'єднує кілька простих. Але, порівняно з простими реченнями, частини складного речення мають свої інтонаційні, синтаксичні й смислові особливості. Складні речення повніше передають думку, точніше виражають зв'язки між явищами.

Вправа 1. Визначте складне речення та підкресліть усі його члени.

 1. Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати погляду від вулиці не міг.

 2. На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим духом полину.

 3. Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.

 4. Служки носили безліч страв: тетереви, гуси, журавлі, голуби, кури; всілякі напої: вино, мед, чистий і варений з корінням, квас.

складне реченнясполучникове,

безсполучникове,

складна синтаксична конструкція (з різними видами зв'язку)

1. сполучникове може бути:

 

складносурядне:

з розділовими сполучниками сурядності;

єднальними сполучниками сурядності;

протиставними сполучниками сурядності;

складнопідрядне:

підрядне означальне;

підрядно зв'ясувальне;

підрядно обставинне:
підрядне місця, часу, способу дії, порівняльні, міри та ступеня, причини, мети, умовні, допустові, наслідкові;

складнопідрядне з кількома підрядними:
з послідовною підрядністю,
з паралельною підрядністю,
з однорідною
підрядністю,
з комбінованою підрядністю


2. безсполучникове може бути:

 

з однорідними членами речення;

з неоднорідними членами речення

3. складна синтаксична конструкція може бути:

 

з сурядним і безсполучниковим зв'язком;

з підрядним і безсполучниковим зв'язком;

з сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком


Вправа 2. У кожному з речень підкреслити граматичні основи. Назвати речен­ня просте та складне, пояснити їх відмінність. Вказати, як з'єднано части­ни простих речень, що входять до складних. Прочитати складні речення, правильно їх інтонуючи.

Я спішу тую мову співучу скоріше почуть і до слів барвін­кових припасти душею щасливо (І. Шевченко). Слова я чую барвінкові, і серце щемно завмира (Т. Бартош ). Коли ти плекаєш слово, йде воно, як злотонить; калиново й барвінково рідна мова пломенить (Д. Білоус). Комусь українська нагадує мова бурхливий потік навесні, співуче Тарасове слово джерельцем струмує в мені (Т. Синьоока).

Вправа 3. Визначте, якими є ці члени речення.

 1. Коли батько рибалка, то й діти у воду дивляться.

 2. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами, над ставами верби зеленіють.

 3. Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає.

Вправа 4. Поширте кожне речення так, щоб утворилися складні речення різних типів (сполучникові та безсполучникові).
1. Олегові зробилося раптом жарко… 2. Він не пам'ятає… 3. Розлючений холодний вітер стрибнув хлопцеві на груди… 4. Стукнули за спиною двері… 5. Після світла його очі нічого не могли розібрати… 6. Шумить водоспад у яру…

Вправа 5. Позначте речення, що відповідає такій характеристиці: складне речення з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і безсполучниковим):

А Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі.
Б Іду, дивлюсь: мій край, моя земля, сміються в небі золотому річки, і села, і поля.
В Не зневірся, не впади у відчай: вир не вкрутить, хвиля не знесе.
Г Ріка налітала на камінні зубці, поміж яких застряв дуб-велет, а потік спадав униз, де також стриміли камені.
Д Вже вечір склав у стоси, за обрій котиться курай, і дальні пахнуть сінокоси, і дальній пахне рідний край.

В

права 6.
Розгляньте фото. Розкажіть про вишивку як вид мистецтва. Що ви знаєте про вишивальниць вашої місцевості. У розповіді використовуйте складні речення.

§2 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Складносурядне речення - це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників: Завірюха стугоніла, вила, а мороз гострив свій білий ніж (І.Драч).

Частини складносурядного речення з'єднуються сполучниками сурядності:


сполучник сурядності

приклади

розділовий

Або я піду звідси, або вона стане іншою

єднальний

Подув вітер - і ліс радісно загомонів

протиставний

Надворі дощ, а тут сухо і тепло

Розгляньте таблицю «Розділові знаки між частинами складносурядного речення


Правило

Приклад

1.Якщо є спільне для обох частин

Сьогодні день вщерть сонця повен

і груші гупають в саду.

слово (повнозначне або неповнозначне),

кома не ставиться.

Вже червоніють помідори і хо­дить осінь по траві .

2.В інших випадках ставиться кома.

Верес цвіте, і на серці осінньо.3.Якщо обидві частини, з'єднані

Дмухнув вітер понад ставом

сполучником і, та (в знач, і),

і сліду не стало.

виражають різке протиставлення або

Ще мить і сад загубить пишну вроду.

швидку зміну подій, ставиться тире

Вправа 7. Записати речення, довести, що вони є складносурядними. Пояснити вживання розділових знаків.

Розгорнуть дні свої сувої, і під вагою золотою вусатий колос зашумить (В. Сосюра). Будь сівачем, і хай життя твоє насущний хліб, а не кукіль дає (Л. Забашта). А в житі стежка заповітна і перепілка не змовка (Д. Луценко).
Схема синтаксичного аналізу складносурядного речення

 1. Аналізоване речення.

 2. Із скількох частин складається? Назвати їх.

 3. Які змістові відношення та їх відтінки існують між частинами, єднальні (перелік одночасних або сумісних явищ, перелік послідовних явищ, наслідково-висновкові відношення), протиставні, зіставні, розділові (чергування явищ, несумісність явищ, непевність сприйняття), приєднувальні, градаційні?

 4. Якими засобами зв'язані частини складносурядного речення (інтонація, сурядні сполучники, порядок розташування частин, спільний другорядний член, наявність у наступній частині співвідносного займе­нника або прислівника)?

 5. Якими є частини складносурядного речення за наявністю голо­вних членів, другорядних, за ускладнюючими засобами, за повнотою?

 6. Характеристика кожної частини за членами речення (зв'язки, засоби зв'язку, відношення між ними).

 7. Розділові знаки в реченні

 8. Графічна схема речення.


Вправа 8. За схемою, поданою вище, зробити синтаксичний роз­бір двох речень.

Німує небо, і мовчить земля. Минула ніч, і сонце білогриве несе на тросі огненному день. Повітря склом виблискує ламким, і тиша ніжно дзвонить над гаями. Заснула ніч на вулиці глибокій, і ліхтарі, як маківки безлисті, ледь-ледь жовтіють. Вже осінь се­рце крає жовтим листом і паморозь на травах сивиною. Дивна хмара злягла рукою білою на далеч, і райдуги уламочок між Цільців, мов перстень, сяяв каменем коштовним. Довго громи гуркотіли і блискавка в хмарах вилась. При­водив дощ, а потім було зимно. Віяв вітер і сонце пекло, і німотне смеркання в ворота, наче гість дорогий, увій­шло.

§3 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.Складнопідрядне речення- це речення, частини якого нерівноправні за смислом і поєднані за допомогою сполучників підрядності або за допомогою сполучного слова.

Одна з частин складнопідрядного речення є головною, інша - залежною. Від головної частини до залежної можна поставити питання.

Напр.: Щоб не пламеніти горобині самотньо, посадив я поблизу неї нашу українську калину (І.Цюпа)- для чого посадив?

Серед складнопідрядних речень виділяються три основних види:

складнопідрядні речення з підрядними означальними;

складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними;

складнопідрядні речення з підрядними обставинними.


складнопідрядне речення

приклади

підрядне означальне

Для нас тоді був цілий світ, як вимріяна казка (П.Карманський)

підрядне з'ясувальне

Щасливий, хто сни має милі (Л.Українка)

підрядне обставинне

Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків (М.Сингаєвський)


Вправа 9. Виділіть складнопідрядні речення.

1) Заспівали треті півні, на заході вже давно згасли зорі, й осиротілий місяць приблід (Петро Панч).

2) Плюскотіла в темряві доспіла ярина, і на високій могилі, як побратими, застигли два полукіпки

(М. Стельмах).

3) Я все робив так, як казав мені дядько Дорош (Остап Вишня).

4) Його очі, не змигуючи, дивилися на клавіші фісгармонії, а все^ство ловило музику (С. Тельнюк).

5) Та­рас, як тільки почало світати, уже працював у сенаті (Д. Красицький).

6) Це був величезний старий орел, злинялий від сонця й негоди, давній мешканець казахстанських степів (О. Донченко).
Вправа 10. Визначте види підрядних речень.

1) Тоді Катря стала прислухатися до слів, які співала Маруся.

2) Хто з злом не бореться, той людей не любить.

3) Особливо багато малював Василь, коли проходив військову службу в польових таборах.

 1. Тільки старі люди вміють чекати, бо вони ближчі до вічності.

 2. Ранкове сонячне проміння проривалося крізь вузькі шибки високих вікон і пустотливими зайчи­ками скакало по барвистих глазурованих плитках, якими було облицьовано стіни хоромини.

 3. 6) Перед самою атакою Дев'ятому доповіли, що прибуло поповнення.


Вправа 11. У кожному з речень підкреслити граматичні основи, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схему першого речення.

Де панують мир і любов, там не ллється кров. Впізнавай світу, поки молоді йдуть літа. Як буде правда, то буде й рада. Як буде мудра голова, то знайдеться й булава. Убрався в жупан і дума, і їм він пан. Тікай набік з дороги, бо суне пан безногий. І цариця стане ворона, як спаде корона. Як ти плачеш, твої вороги тішаться. Діждемо пори, що й ми вилізем з нори.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Графіки тригонометричних функцій
Тарасенкова Н. А. Математика : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – К. «Зодіак-еко»,...

Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх...
Крукеницький ліцей при Національному лісотехнічному університеті України Мостиської рр львівської обл

Уроку
Образотворче мистецтво: підручник для 5 класу /О. В. Калініченко, Л. М. Масол – К. Видавничий дім «Освіта»,2013. 224с.:іл.; Калініченко...

Базанова Т.І., Природознавство: Підручник для 5 класу
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про Всесвіт,дати характеристику планет Сонячної системи; формувати вміння І навички...

Програма факультативу з геологіі історія земної кори для учнів 8...
«Історія земної кори» пропонується для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу. Він має важливе...

О. С. Кобрин Тестові завдання з фізики на пк для учнів 8 класу. 2011
У посібнику проаналізовано тестуючі системи на пк : MyTest X editor test, створення тестів у редакторі Word. Складено тестові завдання...

Й основна думна висловлювання. Тема й мікротема
Уроки розвитку зв’язного мовлення для 5 класу розроблено відповідно до програми “Українська мова” для загальноосвітніх навчальних...

Планування з курсу «природознавство» 5 клас (70 год. 2 год на тиждень) І семестр Номер
Випереджуване завдання: Підготувати міні-проект «Відомі вчені-натуралісти» (за вибором)

Свято врожаю І пісня лине!!
Стороженко М. Р.) ІІІ місце- учні 3 класу (Волошина В.І.) та учні 7 класу (Кучеренко Т. М.) Вітаємо переможців та бажаємо успіхів...

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. ЧереповськаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка