Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

Сторінка1/4
  1   2   3   4


УКРАЇНА

ВАРЯЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

 80014, с.Варяж, ☎ (8-03257) 51-2-37. e-mail: variazh.school1@gmail.com, код ЄДРПОУ 23947080

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти

______________Р. Т.МОНАСТИРСЬКИЙ

«____»____________2013р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2013/2014 навчальний рік 
  

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради,

протокол  від   30 серпня 2013р.  № 1

голова педради, директор школи

_____________ Я.С.Гаврилів

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради закладу,

протокол  від   30 серпня 2013р № 1

голова ради школи

_____________ І.В.Бардун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до робочого навчального плану Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів
І. Загальні положення

1.1. Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 14.01.2004 р. №24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти";

 • від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

 • від 23.11. 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,


з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Робочий навчальний план складено відповідно структури навчального закладу:

- 1- 4 класи - загальноосвітні класи;

- 5-9 класи – загальноосвітні класи;

- 10-11 класи – універсальний профіль.
Навчально-виховний процес у школі базується на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання, враховує індивідуальні особливості, освітні запити учнів, еколого-натуралістичний та євроінтеграційний напрямки розвитку школи.
1.2. Робочий навчальний план Варязької ЗШ І-ІІІ ст. на 2013/14 навчальний рік складений на основі листа Міністерства освіти і науки України від від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»), а саме:

 • 1-2 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

 • 3-4 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682 (додаток 2);

 • 5 клас - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012р. №409 (додаток 3); зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551;

 • 6-9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 (додаток 4);

 • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 5).

1.3. Враховуючи потреби побажання батьків, учнів та факт того, що заклад є малокомплектним (функціонує один 10, 11 класи) у школі введено універсальний профіль.
1.4. Пріоритетними напрямками позакласної роботи школи є еколого-натуралістичний та євроінтеграція.
1.5. Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

2.1. На виконання Державних стандартів освіти, робочий навчальний план закладу включає:

 • інваріантну складову, сформовану на державному рівні;

 • варіативну складову, в якій передбачено виділення годин на вивчення таких предметів, курсів, факультативів.

Викладання навчальних предметів інваріантної складової здійснюватиметься у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

Варіативна складова сформована на основі результатів діагностики учнів, експертизи стану реалізації варіативної складової навчального плану попередніх років, з урахування кадрових можливостей, матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи. В ній передбачено виділення годин на вивчення таких предметів, курсів, факультативів:


№ з/п

клас

кількість годин

Назва курсу за вибором, факультативу

1.

1

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

2.

2

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

3.

3

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової).

35

Індивідуальні та групові заняття..

4.

4

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35


Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

35

Індивідуальні та групові заняття.

5.

5

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

17

Математика (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

6.

6

35

Математика (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

35

Факультатив «Інформатика 5-6 класи»

7.

7

35

Факультатив «Основи християнської етики»

17

Індивідуальні та групові заняття з геометрії

8.

8

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35

Факультатив «Основи інформатики. 8клас»

35

Факультатив «Креслення. 8-11 кл.»

70

Факультатив «Євроінтеграції»

9.

9

35

Факультатив «Основи християнської етики»

35

Індивідуальні та групові заняття з алгебри.

35

Індивідуальні та групові заняття з української мови

10.

10

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

35


Хімія (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

17

Художня культура (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

35

Факультатив «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв’язування творчих логічно-хімічних вправ та задач»

35

Факультатив «Видатні постаті України»

35

Індивідуальні та групові заняття з української мови

11.

11

35

Курс за вибором «Основи християнської етики»

17


Художня культура (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

35


Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

17

Історія України (додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової)

35

Факультатив «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв’язування творчих логічно-хімічних вправ та задач»

35

Індивідуальні та групові заняття з біології.Відповідно до наказу департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді від 23.05.2013р. №208 «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2013/2014 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 16.05.2013 №1/9-324 «Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2013/2014 навчальному році», наказу відділу з питань освіти, сім’ї та молоді Сокальської РДА від 03.04.2013р. №01-25/491 «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2013/2014 навчальному році», з метою забезпечення морального виховання учнівської молоді на традиційних християнських цінностях та пропаганди здорового способу життя з варіативної складової:

- у 1-5, 8, 10, 11 класах виділено по 1 годині на вивчення «Основ християнської етики», як курсу за вибором школи;

- в 7 і 9 класах виділено по 1 годині на вивчення «Основ християнської етики» для факультативних занять;

- у 6 класі, взамін предмета з інваріантної складової навчального плану «Етика» (1 год.), буде вивчатися предмет «Основи християнської етики».
З метою підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та реалізації Державної цільової соціальної програма впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. №494):

- в 6 класі виділено 1 год. для факультативних занять з інформатики «Інформатика. 5-6 кл.»;

- в 8 класі виділено 1 год. для факультативних занять з інформатики «Основи інформатики.

8 кл.».
З метою реалізації регіональної програми розвитку української мови, успішного засвоєння програмового матеріалу, посиленої підготовки до ДПА, ЗНО з варіативної складової виділено:

- в 1-4 і 11 класах по 1 додатковій годині на вивчення української мови;

- в 9 класі виділено 1 годину для індивідуальних занять і консультацій з української мови;

- в 10 класі виділено 1 годину для індивідуальних занять і консультацій з української мови.

З метою посиленої підготовки до ДПА, ЗНО та для організації роботи з обдарованими, невстигаючими учнями з математики виділено:

- в 3-4 і 6 класах по 1 додатковій годині на вивчення математики;

- в 5 класі - 0,5 додаткової години на вивчення математики;

- в 7 класі – 0,5 години для індивідуальних занять і консультацій з геометрії;

- в 9 класі – 1 година для індивідуальних занять і консультацій з алгебри.
Для вдосконалення форм роботи з учнями, які слабо засвоїли програмовий матеріал і з тими, які бажань вдосконалити свої вміння і навички, та з метою підготовки учнів 11 класу до ДПА та ЗНО робочим навчальним планом передбачено:

- в 10 класі - 1 додаткову годину на вивчення хімії;

- в 10 класі – 1 год. для факультативних занять з хімії «Розв’язання задач з хімії»;

- в 11 класі – 1 год. для факультативних занять з хімії «Загальна і органічна хімія»;

- в 11 класі - 0,5 додаткової години на вивчення історії України

- в 11 класі – 1 год. для факультативних занять з історії «Видатні постаті України».

З метою підсилення викладання предмета «Художня культура» та забезпечення виховання учнівської молоді на кращих прикладах творів мистецтва:

- в 10 і 11 класах виділено по 0,5 додаткової години на вивчення «Художньої культури».

Для реалізації еколого-натуралістичного напрямку роботи школи у навчальному плані передбачено 1 год. для індивідуальних та групових занять з біології в 11 класі.
Для науково-методичного та змістовного забезпечення розвитку школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи «Євроінтеграція» в 8 класі виділено 2 год. для викладання спецкурсу «Європейський клуб».
Факультативно буде вивчатися курс «Креслення 8-11 клас» – 8 клас (1 год.).

Години фізичної культури в 1-11 класах не враховувалися при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ( додаток до листа МОНмолодьспорт від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 н.р.»).


  1. Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин викладатимуться таким чином:

Предмети інваріантної складової

№з/п

Предмет

Клас

Кількість

годин

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

5 клас

3,5 год.

3,5 год.

3,5 год.

2.

Фізична культура

6 клас

2,5 год.

2,5 год.

2,5 год.

3.

Алгебра

7 клас

2,5 год.

2,5 год.

2,5 год.

4.

Геометрія

7 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

5.

Фізична культура

7 клас

2,5 год.

2,5 год.

2,5 год.

6.

Історія України

8 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

7.

Географія

8 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

8.

Основи здоров’я

8 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

9.

Історія України

9 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

10.

Географія

9 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

11.

Основи здоров’я

9 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

12.

Географія

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

13.

Біологія

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

14.

Історія України

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

15.

Художня культура

10 клас

0,5 год.

0.5 год.

0.5 год.

16.

Історія України

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

17.

Біологія

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

18.

Художня культура

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

19.

Астрономія

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

20.

Людина і світ

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

21.

Екологія

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.Предмети варіативної складової  1. №з/п

   Предмет

   Клас

   Кількість

   годин

   І семестр

   ІІ семестр

   1.

   Математика

   5 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.

   2.

   Геометрія

   7 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.

   3.

   Художня культура

   10 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.

   4.

   Історія України

   10 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.

   5.

   Художня культура

   11 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.

   6.

   Історія України

   11 клас

   0,5 год.

   0,5 год.

   0,5 год.
   Поділ класів на групи при вивченні інформатики здійснюється на дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», а саме:

№ з/п

Предмет

Клас / кількість учнів

Кількість груп / кількість учнів

1

Інформатика

9 / 16

2; по 8

2.4. Предмети варіативної складової вивчатимуться за програмами, що вказані у додатку 6.

ІІІ. Структура навчального року

1. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" , згідно додатку до листа МОНмолодьспорт від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року») 2013/2014 навчальний рік розпочнеться 1 вересня святом - День знань - і закінчиться не пізніше 1 липня:

Загальна кількість навчального часу в 1-4 класах – 175 робочих днів, у 5-11-их класах – 190 робочих днів з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

2. Навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою:

І семестр - з 2 вересня по 27 грудня,

ІІ семестр - з 13 січня по 30 (31) травня.
3. Впродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули (орієнтовно):

- осінні з 28 жовтня  по 3 листопада,

- зимові з 30 грудня по 12 січня,

- весняні з 24 по 30 березня.


4. Закінчиться навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та начальної практики (згідно додатку до листа МОНмолодьспорт від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»):

- навчальних екскурсій - у 1-4 класах - 2 - 5 червня 2014р.,

- навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах - 2 - 13 червня 2014р.,

- для учнів 1-4 класів(10 днів по 3 академічних години )

- для учнів 5-6 класів(10 днів по 3 академічних години )

- для учнів 7-8 класів(10 днів по 4 академічних години )

- для учнів 10-го класу(10 днів по 5 академічних години );
5. Державна підсумкова атестація в 4, 9, 11 класах (згідно додатку до листа МОНмолодьспорт від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року») проводитиметься у терміни:

- державна підсумкова атестація випускників початкової школи - 13 - 22 травня 2014р.,

- державна підсумкова атестація випускників основної школи - 2 - 16 червня 2014р.,

- державна підсумкова атестація випускників старшої школи - 23-29 травня 2014р.
6. Вручення документів про освіту проводитиметься:

- для випускників 9-ого класу - 18-19 червня 2014р.,

- для випускників 11-ого класу - 31травня -1 червня 2014р.
7. Школа працюватиме в режимі п’ятиденного робочого тижня:

7.1. тривалість занять у 1-му класі -35 хв., 2-11-х класах – 45 хв.;

7.2. початок навчання – 9 год.00 хв.;

7.3. загальношкільна лінійка – 11 год.45хв. /щопонеділка/;

7.4. просвітницька хвилина – 8 год.45 хв. /щовівторка/;

7.5. ГПД (щодня)- з 13.45 до 16.45 годин.

7.6. розклад дзвінків: 1 урок - 9.00 - 9.45 10 хв. перерва

2 урок – 9.55 – 10.40 20 хв. перерва

3 урок – 11.00 – 11.45 20 хв. перерва

4 урок - 12.05 – 12.50 10 хв. перерва

5 урок - 13.00 – 13.45 10 хв. перерва

6 урок – 13.55 – 14.40 10 хв. перерва

7 урок – 14.50 – 15.35 10 хв. перерва

8 урок – 15.45 – 16.30

Директор школи Гаврилів Я.С.

"Затверджую"

начальник відділу освіти

Сокальської райдержадміністрації

__________ Р.Т.Монастирський

Додаток 1

Робочий навчальний план

початкової школи на 2013-2014 н.р.:

1-2 клас

Складений відповідно до Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572 .


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1клас

2клас

Разом

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

14

Іноземна мова

1

2


3

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

Мистецтво

Мистецтво*/
музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1

1

2

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Сходинки до інформатики

-

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Усього
18+3

20+3

38+6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

2

2

4

Українська мова

1

1

2

Курс за вибором школи:


« Основи християнської етики»

1

1

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

48

Фінансується по школі

17,5

18

35,5
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Творчий проект «Виготовлення настінного календаря»
Настінний календар призначений для повсякденного використання в побуті та на робочих місцях

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний...

Пояснювальна записка 46 49
Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Пояснювальна записка
Написання індивідуальних назв: міфологічних істот І божеств, дійових осіб у літературних творах. Назви найвищих державних та міжнародних...

Пояснювальна записка Навчальний предмет «Я І Українаі»
Навчальний предмет «я І українаі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...

7 пояснювальна записка до робочого навчального плану
«Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних...

Пояснювальна записка Планування складене запрограмою «природознавств о»
України(наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 06. 06. 2012 р. №664«Про затвердження навчальних програм...

Пояснювальна записка 4
Широкі можливості для розв’язку цього завдання надає фото, відеомистецтво, завдання яких для розвитку особистості учнів важко переоцінити,...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Міністерства освіти України від 20. 07. 2005 №217, листа Міністерства освіти І науки України від 10. 03. 2006 №1/9-140 «Про застосування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка