Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

7 пояснювальна записка до робочого навчального плану

7 пояснювальна записка до робочого навчального плану

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради
________________ Т.В.Куценко
«___»___________ 2015 року


ПОГОДЖЕНО

Директор

Департаменту освіти

Харківської міської ради
________________ О.І. Деменко
«___»___________ 2015 року
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради

Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради Харківської області

протокол від 05.06.2015 № 5

Голова ради Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради Харківської області _____________Р.П.Астахова
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради Харківської області

протокол від 05.06.2015 № 7

Голова педагогічної ради,

директор

____________Л.І.Денисюк


ХАРКІВ - 2015
7

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради Харківської області
І. Загальні засади
Харківський технологічний ліцей №9 Харківської міської ради Харківської області (далі ХТЛ № 9) здійснює планування діяльності на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом ХТЛ № 9 має таку структуру:

- школа І-ІІ ступенів,(починаючи з 8-го класу з поглибленим вивченням інформатики, математики);

- ліцей - навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням за технологічним напрямом.

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів для 10-11-х класів навчання організовується за  технологічним напрямом інформаційно - технологічного профілю навчання.

Мова навчання – російська.
У 2015/2016 навчальному році в ХТЛ №9 функціонуватимуть 16 класів, в яких навчатимуться 387 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2015/2016 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

-для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460 (додаток 3) – додаток 1 ;

-для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додатки 2,8) – додаток 2;

-для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додатки 4,22) – додаток 3;

-для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 10,16) – додаток 4.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план ХТЛ № 9 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсу, курсів за вибором та факультативів, а саме:

- у 1-4-х класах освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», викладання яких проводиться по 1 годині на тиждень: 0,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану з кожного предмета відповідно до навчальних програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 №1050;

- у 7-А класі з метою підготовки учнів до життя в сучасному інформаційному суспільстві, формування в них навичок роботи на комп’ютері, застосування комп’ютерних технологій у повсякденному житті введено курс за вибором «Основи інформатики» (1 година на тиждень);

- у 8-А класі для забезпечення поглибленого вивчення інформатики, з метою формування у школярів основ інформаційної культури та інформативно-комунікативної компетентності, розширення інформаційного простору, введено курс за вибором «Інформатика» (3 години на тиждень);

– у 9–А класі з поглибленим вивченням інформатики, кількість годин між навчальними предметами перерозподілено в межах 15 відсотків, а саме: зменшено кількість годин, відведених на вивчення російської мови та предмета «Художня культура» (на 0,5 години з кожного предмета) та на 1 годину на тиждень з фізичної культури, за рахунок чого збільшено кількість годин, відведених на вивчення інформатики, що становить 12,1% ;

- у профільному 10-А класі для практичного оволодіння сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації, введено курс за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» (1 година на тиждень).

Для розвитку стійкого пізнавального математичного інтересу, підготовки старшокласників до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики введено факультатив «Обчислювальний практикум» (1 година на тиждень). Для формування в учнів абстрактного та логічного мислення вивчатиметься курс за вибором «Модуль числа». Курс розраховано на 35 годин і буде вивчатися по 0,5 години на тиждень в 10-му класі з продовженням вивчення в 11-му класі в 2016/2017 навчальному році.

В 10-А класі з метою поглиблення знань з фізики, як супроводу профільної підготовки за технологічним напрямом та формування культурно-історичних й духовно-моральних цінностей, на академічному рівні будуть вивчатися навчальні предмети «Фізика» (2 години на тиждень за рахунок інваріантної складової та 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану) та «Література» (1 година на тиждень за рахунок інваріантної складової та 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану);

- в 11-А класі, враховуючи мову навчання, інтегрований курс «Література» буде вивчатися наступним чином: 1 година з інваріантної складової та 0,5 години з варіативної складової. Для ознайомлення старшокласників з методами розв’язування фізичних задач, розвитку їх творчих здібностей, розумового потенціалу введено факультативний курс «Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки» (1 годинa на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси в 1- 5-х – «Природознавство» (по 2 години на тиждень), у 6-х класах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 години на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (5-7-мі класи – по 1 годині на тиждень, 8-9-ті класи – по 0,5 години на тиждень), у 5-11-х класах – «Література» (5-9-ті класи - по 2 години на тиждень, 10-11-ті класи – по 1 годині на тиждень).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572» у 2-4-х класах назву навчального предмета «Сходинки до інформатики» змінено на «Інформатика».

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 9-А класі введено спецкурс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури, третя година фізичної культури в 9-11-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів: 5-9-ті класи – футбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика, 10-11-ті класи – футбол, баскетбол, легка атлетика.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводитиметься в 10-му класі по 2 години (1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану та 0,5 години за рахунок варіативної складової), в 11-му класі-1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Предмет «Технології» в 10-11-х класах реалізується за рахунок базового модуля – проектні технології у перетворювальній діяльності людини та варіативних модулів: основи об’ємного комп’ютерного моделювання, технологія виготовлення листівок.

Предмет «Трудове навчання» реалізується за рахунок:

– у 5-х класах (сумісне вивчення) – базового модуля: технологія ви-готовлення виробів, оздоблених аплікацією та варіативних модулів: технологія виконання аплікації із природних матеріалів, технологія виготовлення народної ляльки;

- у 6-А класі (для дівчат) – базового модуля: технологія виготовлення ви-шитих виробів та варіативних модулів: технологія виготовлення м’якої іграшки, технологія плетіння з бісеру;

– у 6-А класі (для хлопців) – базового модуля: технологія виготовлення ви-робів із тонколистового металу та дроту і варіативного модуля: технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання);

- у 7-А класі (сумісне вивчення) – базового модуля: технологія виготовлення виробів з волокнистих матеріалів, плетених гачком, і варіативного модуля: технологія писанкарства;

- у 8-А класі (для дівчат) – базового модуля: проектування та виготовлення швейних виробів і варіативних модулів: технологія плетіння виробів з лози, технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення;

-у 8-А класі (для хлопців) – базового модуля: технологія виконання електро-технічних робіт і варіативних модулів: технологія виготовлення виробів із сортового прокату (використанням ручних способів обробки), технологія виготовлення виробів із деревини (використанням ручних способів обробки);

- у 9-А класі (сумісне вивчення) – базового модуля: технологія виготовлення виробів в техніці «макраме» і варіативного модуля: технологія проектування та виготовлення комплексного виробу.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу, корекції знань введені години індивідуальних та групових занять:

- у 5-х класах – з інформатики (по 0,5 години на тиждень);

- у 6-А класі – з інформатики (0,5 години на тиждень), з української мови (0,5 години на тиждень);

- у 10-А класі – для виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба на вивчення географії (1 година на тиждень);

- у 10-11-х класах – для зміцнення статусу української мови як державної, розвитку і розширення сфери її функціонування, виховання шанобливого ставлення до неї, підготовки до ЗНО, виділено для вивчення української мови по 1 годині на тиждень;

- у 11-А класі – для забезпечення загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості в динамічному соціальному середовищі (1 година на тиждень).

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм викладатимуться:

- предмети «Російська мова» та «Літературне читання» в 3-4-х класах: І семестр – «Російська мова» - 3 години, «Літературне читання» - 2 години; ІІ семестр – «Російська мова» - 2 години, «Літературне читання» - 3 години.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у ХТЛ № 9 запроваджується поділ класів на групи:

- при викладанні української мови в 1-11-х класах (при кількості більше 27 учнів у класі);

- при вивченні іноземної мови (англійської) в 1-11 класах (при кількості більше 27 учнів у класі);

- при проведенні уроків з фізичної культури в 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-7-х, 9-11-х (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

- при проведенні уроків з трудового навчання в 5-9-х класах(при кількості більше 27 учнів у класі).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Спецкурс «Харківщинознавство» – за регіональною програмою, схваленою методич-ною радою комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (додаток 5).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2015/2016 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 25 грудня, ІІ семестр – з 11 січня по 27 травня.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 №292 «Про запровадження Закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4), листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу в початковій школі у 2015/2016 навчальному році не проводиться.

Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів - 9 червня, 11-х класів – 28 травня.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 26 жовтня по 1 листопада, зимові з 28 грудня по 10 січня, весняні з 02 квітня по 10 квітня.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проведені частково упродовж навчального року, решта - в кінці навчального року.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-го класу додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
Директор

Харківського технологічного ліцею № 9

Харківської міської ради

Харківської області Л.І.ДенисюкДодаток 1
складений відповідно до Типового
навчального плану Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України
від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 3)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Міністерства освіти України від 20. 07. 2005 №217, листа Міністерства освіти І науки України від 10. 03. 2006 №1/9-140 «Про застосування...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Макарівської...
Перелік навчальних програм робочого навчального плану Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Золочівської районної державної...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної...
Українська мова та література. Програми факультативів та спецкурсів. 8-11 класи. Випуск 2-й. Київ. Видавництво «Дивослово», 2008

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка