Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку

Тема уроку

Тема: Природа тіл Сонячної системи

Тема уроку: Загальна характеристика планет. Земля

Мета уроку:

 • навчальна: розглянути основні особливості планет, їхні фізичні характеристики, розглянути нашу планету – Земля;

 • розвивальна: продовжити формування умінь самостійно мислити, робити висновки, розвиток інтересу до предмета;

 • виховна: виховувати позитивну мотивацію до навчання через інформаційне середовище Інтернет - ресурсу; розвивати науковий світогляд у ході ознайомлення з історією вивчення і природою планет.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

КМЗ: таблиця «Основні характеристики планет Сонячної системи»; мультимедійна презентація Power Point «Загальна характеристика планет. Земля»; відеоролики: «Планети Сонячної системи», «Обертання Землі»; педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів, «Астрономія 11 клас» - «Сонячна система», картка – завдання на відповідність.

Міжпредметні зв’язки: географія, фізика, математика, хімія, міфологія.

Методи навчання:

 • словесні;

 • наочні;

 • мозковий штурм;

 • завдання на встановлення відповідності;

 • тест – вікторина;

 • інноваційні.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на роботу.


 1. Актуалізація навчального матеріалу

Мозковий штурм

 1. Грецька богиня, яка вийшла з піни морської. (Венера)

 2. Шоколадний батончик, який має назву небесного тіла. (Марс)

 3. Радіоактивний елемент, який використовується в ядерній фізиці. (Уран)

 4. Бог морів в давньогрецькій міфології. (Нептун)

 5. В давньоримській міфології, бог неба, чоловік Юнони. (Юпітер)

 6. Бог землі і посівів в міфології. (Сатурн)

 7. Хімічний елемент, який міститься в термометрі для вимірювання температури тіла. (Меркурій)

 8. Яка планета має назву «блакитної»? (Земля) 1. Формування мети, теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Астрономія не тільки розкриває таємниці глибин Всесвіту, але й допомагає людям у їхній практичній діяльності: у складанні точних карт поверхні Землі, правильному визначенні курсу кораблів і літаків, Службі точного часу й багато в чому іншому.

З того самого дня, як у людини зародилася думка, його увага була цілком поглинена спогляданням зоряного неба. Воно вражало її красою, своєю величчю.

Чи часто ви дивитесь на зоряне небо? Що ви там бачите? Чи думали ви коли-небудь, що там, за мільйонами кілометрів над нами існує свій світ, який живе за своїми фізичними законами. Ми вже давно не віримо, що Земля – це півсфера, яка лежить на чотирьох слонах, що стоять на черепасі. І це далеко не плоский диск чи острів, оточений водою. І вже точно не гора, навколо якої на кораблі мандрує Сонце. Насправді Земля – це одна з планет сонячної системи, лише піщинка у безмежному просторі. А що ви знаєте про свою планету? Чи існують інші планети? Відповіді на ці та інші, дуже цікаві та важливі питання ви дізнаєтесь, попрацювавши на сьогоднішньому уроці.
(Слайд 1)

 1. вивчення нового матеріалу

План вивчення

(Слайд №2)

  1. Планети Сонячної системи (планети земної групи, планети гіганти).

  2. Земля.

(Пояснення нового матеріалу з використанням мультимедійної презентації)

Ще в давнину люди помітили, що деякі об'єкти на небі змінюють своє розташування відносно інших, непорушних зір. Саме за це «блукання» планети отримали свою назву. Греки й римляни називали планети іменами богів: Гермес — Меркурій, Арес — Марс, Зевс — Юпітер, Кронос — Сатурн і Афродіта — Венера.

(Слайд №3)

Планета — кулясте несамосвітне тіло, що обертається навколо Сонця чи іншої зірки. Орбіта цього обертання дуже близька до еліпсу.

За найсучаснішим означенням, планетою сонячної системи вважають астрономічний об'єкт, що обертається навколо Сонця, має достатню масу для того, щоб під дією власної гравітації набути кулястої форми та має «вичищену околицю», тобто, домінує на своїй орбіті. Ті астрономічні об'єкти, що задовольняють двом першим умовам, але не задовольняють третій, називають карликовими планетами.

Планети, що перебувають поза межами Сонячної системи, називають екзопланетами.

Планети обертаються навколо зірок і видимі завдяки освітленню їх випромінюванням зірок.

 1. Планети Сонячної системи

(відеоролик «Планети Сонячної системи» під час розповіді викладача)

Сьогодні у Сонячній системі відомо 8 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.Приблизні розміри планет відносно одна одної та Сонця

Планети земної групи(внутрішні планети)Планети земної групи — (Меркурій, Венера, Земля, Марс) близькі за розмірами і будовою, середня густина їх речовини становить 5,52-3,97 г/см3. Утворилися планети з газопилової хмари навколо Сонця. Подібні пилові хмари (диски) можна сьогодні спостерігати біля деяких зірок нашої галактики. З погляду гірничої справи як сировинний ресурс майбутнього найбільший інтерес становлять астероїди і найближчі до Землі планети — Місяць та Марс.

Планети-гігантиПланети-гіганти — у планет-гігантів Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна середня густина становить 1,4 г/см3, тобто близька до сонячної. Юпітер і Сатурн, як і Сонце, складаються в основному, з водню та гелію. У Сатурна, Юпітера, Урана й Нептуна є система кілець, утворених кам'янистими й крижаними брилами. Найбільші вони у Сатурна - їх ширина сягає 137000 км.

Зараз ми з вами переглянемо відеоролик «Сонячна система», та знайдемо відповіді на такі питання:

 1. Яка планета розташована найближче до Сонця? (Меркурій)

 2. Яка планета є червоною. (Марс)

 3. Яка планета має виражену систему кілець? (Сатурн)

(перегляд відеоролику «Сонячна система» та відповіді на поставлені вище питання)

(Слайди № 4 – 29)

Заповнення таблиці «Основні характеристики Сонячної системи».

 1. Земля

(відеоролик «Планета Земля» під час розповіді викладача)

Земля — третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою — Гея.

Земля є об'єктом дослідження значної кількості наук про Землю. Вивчення Землі як небесного тіла належить до царини астрономії, будову і склад Землі вивчає геологія, стан атмосфери — метеорологія, сукупність проявів життя на планеті — біологія. Географія дає опис особливостей рельєфу поверхні планети — океанів, морів, озер та рік, материків та островів, гір та долин, а також людські поселення й суспільні утворення: міста й села, держави, економічні райони тощо.

Характеристики планети – Земля

Земля обертається навколо Сонця еліптичною орбітою (дуже близькою до колової) із середньою швидкістю 29 785 м/с на середній відстані 149,6 млн км із періодом, що приблизно дорівнює 365,24 доби (зоряний рік). Земля має супутник — Місяць, який обертається навколо Землі на середній відстані 384 400 км. Нахил земної осі до площини екліптики становить 66°33′22″. Період обертання планети навколо своєї осі 23 год. 56 хв. 4,1 с. Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а нахил осі до екліптики разом із обертанням навколо Сонця — зміну пір року.

Форма Землі — геоїд. Середній радіус Землі становить 6371,032 км, екваторіальний — 6378,16 км, полярний — 6356,777 км. Площа поверхні земної кулі 510 млн. км², об'єм — 1,083·1012 км³, середня густина — 5518 кг/м³. Маса Землі становить 5976·1121 кг. Земля має магнітне і тісно пов'язане з ним електричне поля. Гравітаційне поле Землі зумовлює її близьку до сферичної форму й існування атмосфери.

За сучасними космогонічними уявленнями Земля утворилася приблизно 4,7 млрд. років тому з розсіяної в протосонячній системі газопилової речовини. Внаслідок диференціації речовини Землі, під дією гравітаційного поля, в умовах розігріву земних надр виникли і розвилися різні за хімічним складом, агрегатним станом і фізичними властивостями оболонки — геосфери: ядро, мантія, земна кора, гідросфера, атмосфера, магнітосфера. У складі Землі переважає залізо (34,6 %), кисень (29,5 %), кремній (15,2 %), магній (12,7 %). Земна кора, мантія і внутрішня частина ядра тверді (зовнішня частина ядра вважається рідкою). Від поверхні Землі до центру зростають тиск, густина й температура. Тиск у центрі планети 3,6·1011 Па, густина приблизно 12,5·10³ кг/м³, температура в діапазоні від 5000 до 6000°C. Основні типи земної кори — материкова та океанічна, у перехідній зоні від материка до океану розвинута кора проміжної будови.

 1. Узагальнення і систематизація знань

1) Встановити відповідність (3хв.)

Планета

Супутники

Земля

Відсутні

Юпітер

Тритон

Нептун

Титанія

Меркурій

Відсутні

Венера

Фобос, Деймос

Марс

Титан

Уран

Іо, Ганімед, Калісто, Європа

Сатурн

Місяць

2). Що ми дізналися на уроці ( учнівська тест-вікторина)

 1. Які типи об’єктів входять до складу Сонячної системи?

 2. Назвіть у порядку віддаленості від Сонця великі планети.

 3. Звідки береться пил у Сонячній системі?

 4. З чого переважно складаються планети земної групи?

 5. З чого переважно складаються планети-гіганти?

 6. Який хімічний склад Землі?

 7. Який супутник планети – Земля?
 1. підсумки уроку

Оцінки за урок та їх обґрунтування


 1. Домашнє завдання

 1. Опрацювати теоретичний матеріал: §13-15.

 2. Скласти таблицю характеристик планети – Земля.

 3. Зробити повідомлення про історію виникнення планет.

 4. Зробити презентацію про одну з планет Сонячної системи з використанням Інтернет – ресурсів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з курсу «Основи споживчих знань», 3 клас Тема уроку
Тема уроку: Економія І добробут. Економне використання води, електроенергії, газу, тепла

Тема. Які властивості має вода. Демонстрація властивостей води
Що ви очікуєте від уроку? А я, у свою чергу, сподіваюсь, що ви будете правильно, точно висловлювати свої думки; злагоджено працювати...

Тема уроку
Галактикою, дізналися про її будову, ознайомилися з планетами Сонячної системи та іншими космічними тілами, які входять до складу...

Тема уроку: Урок №1 Радіанне вимірювання кутів
Мета уроку: ввести поняття радіанного вимірювання кутів; пояснити механізм переведення кутів з радіанної міри в градусну та навпаки;...

Урок української мови у 6-му класі Тема уроку: Велика буква І лапки у власних назвах
Мета уроку: удосконалювати навички учнів розрізняти іменники, що означають загальні І власні назви, поглиблювати знання школярів...

Тема: поняття системи. Природні та штучні системи. Мета уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з системами та їх поділом на природні та штучні, навчити розрізняти системи живої І неживої природи,...

Тема уроку: Сонце як зоря. Сонце—джерело світла І тепла на Землі
Мета уроку: Продовжити формувати в учнів загальне уявлення про зорі, сузір'я, галактики та знання про Сонце, як зорю та основне джерело...

Розділу програми. Тема уроку
Календарно-тематичне планування уроків природознавства у 5 класі за програмою 2012 року

Звіт учителя
Бінарний урок з фізики та математики в 5 класі. Тема уроку: Дії з натуральними числами.(10. 02. 2012р.)

Тема уроку
Вступ до розділу «Цікава книга природи». На порозі чарівниця осінь. «Перший подих осені»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка