Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку

Уроку

Урок астрономії в 11 класі

Лопатки Світлани Вікторівни

Вчителя фізики, математики середньої загальноосвітньої школи № 55 м.Києва

Тема уроку: Планети гіганти.

Мета: ознайомити учнів з особливостями фізичної природи планет –гігантів; виявити головні відмінності між планетами земної групи та планетами –гігантами;

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочні посібники: комп`ютер, проектор, комп`ютерна презентація.
План уроку

I.Організаційна частина

II. Перевірка засвоєння знань:

 • астрономічний диктант.

III. Вивчення нового матеріалу:

 • Загальна характеристика планет – гігантів;

 • Будова та природно- кліматичні умови Юпітера, супутникова система;

 • Будова та природно- кліматичні умови Сатурна, супутникова система;

 • Будова та природно- кліматичні умови Урана, супутникова система;

 • Будова та природно- кліматичні умови Нептуна, супутникова система;

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку
I.Організаційна частина

II. Перевірка засвоєння знань:

Астрономічний диктант ( презентація, слайди 3,4)

 • 1. Укажіть, які з наведених нижче планет відносяться до планет земної групи? А) Меркурій; Б) Марс; в) Юпітер

 • 2.Укажіть, яка з планет найближча до Сонця?

А)Венера; б) Земля; в) Меркурій; в)Марс.

 • 3.Укажіть, які з перерахованих явищ можна спостерігати на Місяці?

А)Метеори; б)Комети; в)Полярні сяйва; г) Комети і затемнення.

 • 4.Укажіть планету земної групи, яка має найбільшу кількість супутників. А)Меркурій; б) Венера; в) Земля; г) Марс.

 • 5. Укажіть планету земної групи, яка має найменшу масу. А)Меркурій; б) Венера; в) Земля; г) Марс.

 • 6.Укажіть, який газ є основним компонентом атмосфери Землі? а) Вуглекислий газ; б)азот; в) кисень; г) аміак.

 • 7.Укажіть планету, на якій існує найбільший перепад температури:

 • А)Меркурій; б) Венера; в) Земля; г) Марс.

 • 8. Укажіть планету земної групи, яка має найбільшу масу. А)Меркурій; б) Венера; в) Земля; г) Марс.

 • 9. Укажіть, який газ складає основну частину атмосфери Венери:

 • а) Вуглекислий газ; б)азот; в) кисень; г) атмосфера відсутня;

 • 10. Укажіть елементи рельєфу, який переважає на поверхні планети Меркурій?

 • а)гірське плато; б) моря; в) метеорні кратери; г)діючі вулкани.

 • 11. Укажіть планету, на якій існує найбільший перепад температури:

 • А)Меркурій; б) Венера; в) Земля; г) Марс.

 • 12.Укажіть особливість, яка зумовлює зміну пір року на планеті:

 • а) наявність атмосфери; б) наявність гідросфери;

 • в) наявність біосфери; г) зміна пір року.III. Вивчення нового матеріалу:


 • Пригадаємо основнi вiдомостi про Сонячну систему( презентація, слайд 5)
 • За сучасними уявленнями Сонячна система включає в себе:

 • Сонце

 • 8 класичних планет (діаметри 4800-140000км, відстанi 0.4-39 а.о.)

 • 3-5 … карликових планет (Плутон, Кваоар, Седна …)

 • 57 супутникiв планет з діаметрами Д=100-5270 (Ганімед) км

 • понад 100 супутників з діаметрами Д= 10-100 км

 • відомо кілька десятків супутників з розмірами Д= 0,5-10 км

 • > 70 тисяч відкритих на сьогодні (з Д=0.1-980 км) і мiльйони поки що недоступних для спостережень астероїдiв

 • кілька сотень комет, (які вже спостерігалися).

За час роботи космічного телескопа Хаббла з 1993 року за орбітою найдальшої планети Плутона відкрили ще > 600 нових тіл з Д = 150 - 1700 км, які складаються переважно із льоду Н2О (Хмара Койпера).

 • Седна – можливий об”єкт хмари Оорта.Загальна характеристика планет – гігантів; ( презентація, слайд 6)

Демонстрація розташування планет в Сонячній системі

До планет –гігантів належать чотири великі планети: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Однією із ознак за якою їх об`єднано - Великі за розміром і масою;

 • Густина набагато менша , ніж у планет земної групи;

 • Мають потужні воднево – гелійові атмосфери з домішками аміаку і метану (до 0,1%);

 • Обертаються набагато швидше, ніж планети земної групи.

 • Мають великі системи супутників і кілець. • Закон обертання типовий для всіх газоподібних тіл,спостерігається і у Сонця.При цьому Юпітер,Сатурн та Уран і Нептун також досить чітко поділяються між собою на дві пари:Юпітер і Сатурн мають більші розміри,менші густини та менші періоди обертання,ніж Уран і Нептун.

 • Чіткий поділ планет-гігантів на дві групи – це дуже важливий експерементальний факт,який вимагає пояснення сучасною теорією походження та еволюції Сонячної системи.


В процесі розгляду даної теми ваше завдання буде заповнити таблицю.

( презентація, слайд 8)

Віддале - ність від Сонця

Період обертання

Доба

Маса

Супутники

Юпітер
Сатурн
Уран
Нептун

Юпітер ( презентація, слайд 9)
Орбіта від Сонца.: 778 330 000км

Діаметр: 142 984 км.

Маса: 1.8987×1027 кг.


 • Юпітером було названо на честь римського бога Юпітера.

 • Це найбільша планета Сонячної системи.

 • Обертається з періодом 11,86 земного року навколо Сонця

 • Розташований на відстані близько 5,2а.о

 • Зоряна доба на Юпітері триває 9год.50хв.

 • Юпітер швидше за всі інші планети обертається навколо своєї осі-через швидке обертання його екваторіальний радіус (71 400км)значно перевищує полярний(66 900км)

 • Маса Юпітера і сила тяжіння на його поверхні відповідно у 318 і 2,5 рази більші за земні показники.

 • Юпітер не має твердої поверхні .За підрахунками вже на глибині кількох тисяч кілометрів речовина атмосфери плавно переходить у газоподібний стан

 • Основним компонентом атмосфери є водень 86% та гелій 13.8% та невеликі домішки метану та аміаку.

Температура і атмосферний тиск із глибиною поступово зростає.

 • Глибше рідкий водень переходить у металічну фазу- перетворюється на метал,у якому протони та електрони існують окремо.
 • Навіть у невеликий телескоп на Юпітері добре помітні світлі та темні смуги, що простягаються паралельно екватору. Вони порівняно стійкі протягом днів і тижнів,але поступово змінюється впродовж років. Це вказує на їхню хмарову природу та відносно стійкий тип атмосферної циркуляції . Смуги мають різноманітне забарвлення, що змінюється з часом.

 • Період обертання Юпітера,визначений за рухом деталей,розташованих на різних широтах , виявляється різним:він збільшується з ростом широти . Отже – смуги в середніх широтах рухаються повільніше ніж на екваторі.
Велика Червона Пляма ( презентація, слайд 13)

У 1831 р.в південній півкулі Юпітера було виявлено славнозвісну Велику Червону Пляму(ВЧП).Про неї було відомо і раніше,бо є свідчення спостереженнь Гука,на малюнках якого ,виконаних ще1664-1672рр. теж є пляма. ВЧП орієнтована вздовж паралелі ,і має розміри 15000х30 000км, а 100 років тому вони були у двічі більшими. Ця пляма – це потужний антицеклон, що обертається проти годинникової стрілки.Обертання всередині відбувається за шість земних діб.

 • Винекнення та існування ВЧП поєднане з різною швидкістю руху атмосферних мас, між якими вона знаходиться: маси,розташовані вище,рухаються проти годинникової стрілки повільніше,ніж ті, що нижче. Через тертя верхня частина ВЧП трохи гальмується ,а нижня прискорюється, що і прозводить до утворення цього надиво стійкого вихора.На Юпітері причиною переважання випромінюваної енергії над отриманою від Сонця можуть бути процеси гравітаційного стиснення первинної речовини ,з якої сформувався Юпітер.За своїми характеристиками Юпітер займає провідне місце між планетами і зоряними утвореннями ,і його остаточне формування ще й досі не завершилося.
В розрахунку на одиницю площі Юпітер отримує у 27 разів менше тепла від Сонця,ніж Земля.Його верхні шари,відбиваючи 50% сонячної енергії,повинні б мати темпаратуру близько 210К.Проте прямі вимірювання як наземними засобами,так і за допомогою космічних апаратів вказують на більшу темпаратуру:вона на 17К вища .Тобто надра планети дають свій власний потік енергії,всередньому у двічі більший ,ніж вона отримує від Сонця.Цей додатковий потік тепла приводить до появи в атмосфері Юпітера бурхливих вертикальних течій з виносом догори гарячих мас газу,які після охолодження поринають назад.
У 1955 році виявлено,що Юпітер являється потужним джерелом радіовипромінювання. Планета має магнітне поле, потужність якого у 50 разів більша ніж у земного. Це поле формує навколо планети протяжну магнітосферу з декількома радіаційними поясами. Електрони,прискорені в магнітосфері планети,тут же гальмуються її магнітним полем,випрамінюючи,головним чином у радіодіапазоні.


Супутники Юпітера ( презентація, слайд 17)

 • Винекнення та існування ВЧП поєднане з різною швидкістю руху атмосферних мас, між якими вона знаходиться: маси,розташовані вище,рухаються проти годинникової стрілки повільніше,ніж ті, що нижче. Через тертя верхня частина ВЧП трохи гальмується ,а нижня прискорюється, що і прозводить до утворення цього надиво стійкого вихора.


Супутник Іо ( презентація, слайд 18)

 • Поверхня Іо має жотувато-червоний колір. На супутнику зареєстровано 7 діючих вулканів. Вулканічні процеси на Іо проходять досить бурхливо:продукти викиду (в основному це сполуки сірки)піднімаються на висоту до 300км.


Супутник Європа ( презентація, слайд 19)

 • Практично вся поверхня Європи покрита мережею тріщин,довжина яких,в окремих випадках сягає 1500км.Напевно зовнішня оболонка Європи до глибин від 10 до 100км сладається з водяного льоду.Вона відбиває до 70% сонячного світла, тому середня темпаратура на поверхні Європи нижча,ніж у Іо,і становить 120 К.


Супутник Ганімед ( презентація, слайд 20)

 • Ганімед- найбільший серед супутників Юпітера,і взагалі у Сонячній системі.Існує припущення,що він значною мірою складається з води та льоду.Його поверхня відбиває до 40% сонячного світла і має темпаратуру близько 140 К.


Супутник Калісто ( презентація, слайд 21)

 • Каллісто – четвертий Галілеєвий супутник,цікавий тим,що його відвернена від Юпітера сторона вкрита кратерами.Вважають,що їхній вік становить 4 млрд років,і виникли вони внаслідок потужного метеоритного бомбардування на ранковій стадії існування Сонячної системи.Каллісто- темний супутник,цікавий тим,що його поверхня- лід,забруднений пилом,відбиває лише 20 % сонячного світла.Через це і темпаратура на його поверхні найвища серед Галілеєвих супутників- 150 К.


( презентація, слайд 22)

Усі галілеєві супутники за своїми розмірами наближаються до планет,їхні всередині густини більші,ніж у Юпітера,а періоди їхнього осьового обертання і обертання навколо Юпітера майже збігаються.

У березні 1979 року “Вояджер2” відкрив навколо Юпітера кільце.Воно подібне до кілець Сатурна,але значно менше за розмірами,і дуже тонке. Доречно згадати, що думку про існування у Юпітера кільця,а також існування на супутниках великих планет інтенсивних вулканічних процесів ще у 1955році.сміливо висловив київський астроном сергій Костянтинович Всехсвяцький.(1905-1984).
Кільця Юпітера ( презентація, слайд 23)

Космічний апарат "Вояджер 1" у березні 1979 м вперше сфотографував систему слабких кілець, шириною близько 1000 км і товщиною не більш 30 км, що обертаються навколо Юпітера на відстані 57000 км від хмарного покриву планети.

Сатурн ( презентація, слайд 25)

Сатурн- друга планета-велетень і шоста числом у сонячній системі.Майже в усьому подібна до Юпітера,вона обертається навколо Сонця з періодом 29,5 а.о. Зоряна доба на Сатурні триває 10 годин 14 хвилин.Через швидке обертання він також сплюснутий біля полюсів: полярний радіус планети менший від екваторіального. Як і в Юпітера, періоди його обертання у різних широтах не однакові. Маса Сатурна у 95 разів більша, за масу Землі, а сила тяжіння в 1,12 рази більша за Земну.
Основні характеристики Сатурна ( презентація, слайд 26)
Maca: 5,68*1026кг. (95 раз більше маси Землі)

Діаметр: 120420 км. (9,46 рази більше діаметру Землі)

Густина: 0,71 г/см3

Температура верхніх хмар: -150oC

Довжина доби: 10,54 годин

Відстань від Cонця: 9,54 а.о. = 1427 млн.км.

Період оберту по орбіті (рік): 29,46 років

Швидкість обертання по орбіті: 9,6 км/c

Прискорення вільного падіння: 11,3 м/c2


 • Оскільки Сатурн знаходиться у 9,5 разів далі від сонця ніж Земля,то за одиницею площі він отримує в 90 разів менше тепла,ніж вона.Згідно з розрахунками температура зовнішньго шару хмарового покриву становити 80К. Насправді ж темпаратура атмосфери планети дорівнює 90К. Отже Сатурн,як і Юпітер.перебуває у стані повільного стискання.Кільця Сатурна ( презентація, слайд 28,29)


 • c:\users\lenovo\pictures\кільця сатурна.jpg Серед планет-гігантів Сатурн найбільше вражає уяву величною системою кілець,які добре видно в найпростіший телескоп.

 • Кільця Сатурна тоненькі : хоча їх діаметр 250.000 км., а товщина 1.5 км.

 • Складаються з льоду та гірських порід , вкритих льодом.

 • Походження кілець невідомо , можливо, вони виникли під час руйнування супутників.

 • Кільця нестійкі

Вони були відкриті Х.Гюйгенсом ще у XVIIст.Їхня площина лежить точно у площині екватора планети,нахиленій до площини екліптики під кутом 28,5градусів.Тому залежно від того,як зорієнтований Cатурн по відношенню до Землі,кільця видно максимально розкритими під тим же кутом,або коли Земля знаходиться в площині кілець,їх взагалі не видно.
Супутники Сатурна ( презентація, слайд 30)

 • Відомо близько 60 супутників Сатурна, більша частина яких виявлена за допомогою космічних апаратів. Найбільший серед них — Титан, єдиний супутник у Сонячній системі, який має щільну атмосферу.


Титан ( презентація, слайд 31)

Титан – найбільший із супутників Сатурна.

Орбіта: 1 221 830 км от Сатурна

Діаметр: 5 150 км

Масса: 1.35 1023 кг     

Титан був відткритий Гюйгенсом у 1655 році

Титан,має потужну непрозору атмосферу,товщиною до 200км.Вона складається з азоту з домішками метану і водню.

Уран

Відкриття Урана ( презентація, слайд 33)
13 березня 1781 року поблизу однієї з зірок сузір'я Близнят Гершель зауважив цікавий об'єкт, що явно не був зіркою: його видимі розміри змінювалися в залежності від збільшення телескопа, а головне, змінювалося його положення на небі.
Основні характеристики Сатурна ( презентація, слайд 34,35)
Уран рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті

Площина орбіти нахилена до екліптики під кутом 0,8° .

Один оберт навколо Сонця Уран здийснює за 84,01 земного року.

Період власного обертання Урана складає приблизно 17 годин.

Обертання Урана володіє низкою відмінних рис: вісь обертання майже перпендикулярна (980) до площини орбіти, а напрямок обертання протилежний до напрямку обертання навколо Сонця, тобто обернене.

Уран відносять до числа планет-гігантів: його екваторіальний радіус (25600 км) майже в чотири рази, а маса (8,7·1025 кг) — у 14,6 разу більше, ніж у Землі

При цьому середня густина Урана (1,26 г/см3) у 4,38 разу менше, чим густина Землі.
Рух Урану особливий - він котиться вздовж власної орбіти, перевертаючись з боку на бік, подібно колобку.

Один оберт навколо Сонця Уран - 84 земних роки. 3а цей час відбувається зміна 4 сезонів - весна, літо, осінь та зима, кожен довжиною 21рік.

На полюсах та екваторі зміна пір року відбувається порізному.

На екваторі рік має 2 літа та 2 зими, які тривають 21 рік.

На полюсах буває лише по одному літу і одній зимі. Але тривають вони там у 2 рази довше, ніж на екваторі -по 42 земних роки.
У 1977р. при фотоелектричних спостереженнях покриття Ураном зорі 9-ї величини у цієї планети також виявили кільця, щоправда значно слабші, ніж у Сатурна. ( презентація, слайд 37)
Супутники Урана ( презентація, слайд 38) • Уран має велику кількість супутників (27) .

 • Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон.

 • Останні два супутники, відповідно до теоретичних оцінок, відчувають диференціацію, тобто перерозподіл різноманітних елементів по глибині, у результаті чого відбулося утворення силікатного ядра, мантії з льоду (водяного й аміачного) і крижаної кори. Теплота, що виділяється при диференціації , призводить до помітного розігрівання надр, що може викликати навіть їхнє плавлення.

 • 10 супутників Урана (Корделія, Офелія, Б'янка, Кресида, Дездемона, Джульєтта, Порція, Розалінда, Белінда, Пак, Пердіта) були відкриті за допомогою космічного апарата «Вояджер-2» у 1985-86 роках.


Нептун

Відкривачі ( презентація, слайд 40)Іоганн Енке
(1791-1865)


Іоганн Галле
(1812-1910)
В 1832 р. у звіті Британської Асоціації розвитку науВ 1832 р. у звіті Британської Асоціації розвитку науки Дж. Ері, відзначав, що за 11 років помилка в положенні Урану досягла майже півхвилини дуги.

Адамс одержав можливість приступити до розв'язання цієї задачі і до жовтня 1843 р. попередні обчислення були закінчені.

Левер'є 31 серпня 1846 р. закінчив дослідження, у якому була отримана остаточна система елементів орбіти шуканої планети і зазначене її місце на небі.

Непту́н — восьма за віддаленістю від Сонця, четверта за розміром і третя за масою планета Сонячної системи, що належить до планет-гігантів.

Планета названа на честь римського бога морів. Його астрономічний символ  — стилізована версія тризубця Нептуна.

Характеристики Нептуна ( презентація, слайд 42)

Маса 17,23 маси Землі

Діаметр 49500 км

Густина 1,66 г/см3

Температура зовнішнього шару хмар -210°С

Період обертання навколо власної осі 15,8 год.

Середня відстань від Сонця 30,06 а.о. ( 4. 497 млн. км)

Період обертання навколо Сонця 164,79 земних років

Відстань від Землі від 4,3 до 4,6 млрд. км

Число супутників 8

Гравітаційне прискорення 11,6 м/сек2

Сила тяжіння 1,12 земного

Будова Нептуна ( презентація, слайд 43)

 • Нептун за своїм складом близький до Урану. • Ядро Нептуна, як і Урану, складається головним чином з льоду і гірських порід. Сліди метану в зовнішніх шарах атмосфери, зокрема, є причиною синього кольору планети.Велика Темна Пляма Нептуна ( презентація, слайд 44)

В атмосфері Нептуна бушують найсильніші вітри серед усіх планет Сонячної системи. За деякими оцінками, їх швидкість може досягати 2100 км/год. Під час прольоту «Вояджера-2» в 1989 році в південній півкулі Нептуна було виявлено так звану Велику темну пляму, аналогічну Великій червоній плямі на Юпітері.

Цікаво, що спостереження в 1994 році показали, що Велика Темна Пляма зникла. Вона або просто розсіялася, або до певного часу її закрили інші частини атмосфери. Через декілька місяців було виявлено нову темну Пляму в північній півкулі Нептуна. Це вказує на те, що атмосфера Нептуна змінюється швидко, можливо через легкі зміни в температурах верхніх і нижніх хмар.
Кільця Нептуна ( презентація, слайд 45)

 • Нептун також має кільця — два широких і два вузьких. Їх було відкрито під час затемнення Нептуном однієї з зірок 1981 року. Спостереження з Землі дозволили побачити тільки слабкі дуги замість повних кілець, але фотографії «Вояджера-2» в серпні 1989-го року показали їх повністю. Одне з кілець має складну викривлену структуру. Подібно Урановим і Юпітеровим, кільця Нептуна дуже темні і будова їх невідома.


м дали імена: саме крайнє – Адамс, потім - безіменне кільце, що збігається з орбітою супутника Нептуна Галатеї, слідом - Левер'є і, нарешті, слабке, але широке кільце Галі. Як очевидно, назви кілець увічнили тих, хто приклав руку до відкриття Нептуна.
Супутники Нептуна ( презентація, слайд 46)
Сьогодні відомо 14 супутників Нептуна. Найбільший з них важить більше, ніж 99,5% від мас всіх супутників Нептуна, разом узятих, і лише він масивний настільки, аби стати сфероїдальним.

Тритон ( презентація, слайд 47)

Найбільший із супутників Нептуна, відкритий У. Ласелем (о.Мальта, 1846 р.). На небі має 14 зоряну величину. Відстань від Нептуна 394700 км, сидеричний період обертання 5 діб 21 год. 3 хв., діаметр близько 3200 км, що трохи (на 389 км) менше діаметра Місяця, хоча маса його на порядок — в 3,5 раз — менша. Це майже єдиний супутник Сонячної системи, який обертається навколо своєї планети в протилежний бік від обертання самої планети навколо своєї осі.
Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповіді на такі запитання:
1. За якими характерними ознаками планети-велетні виділено в окрему групу?

(Великі розміри і маси, мала густина, потужні воднево-гелієві атмосфери, великі системи супутників, набагато швидше обертання навколо осі.)
2. Про що свідчить вища температура верхніх шарів планет-велетнів порівняно з розрахованою теоретично, по енергії, яку отримують планети від Сонця?
(Про випромінюваня планетами енерргії з їх надр, причиною якого можуть бути процеси гравітаційного стискання первинної речовини.)
3. Що являє собою Велика Червона Пляма Юпітера?
(ВЧП – потужний антициклон, що обертається проти годинникової стрілки. Виникнення та існування ВЧП пов’язане з різною швидкістю руху атмосферних мас, між якими вона знаходиться. Внаслідок тертя верхня частина ВЧП трохи гальмується, а нижня – прискорюється , що призводить до появи цього дуже стійкого вихору.)

4. Що являє собою кільця Сатурна?
(Кільця Сатурна мають складну структуру і складаються із сотень окремих вузьких кілець, розділених вузькими проміжками. Кільця складаються з окремих частинок водяного крихкого снігу ( від дрібних пилинок до брил 10 – 15 м завбільшки), які добре відбивають сонячне світло.
5. Які з планет-велетнів мають системи кілець?
(Кільця мають усі планети-велетні.)
6. Які особливості відкриття Нептуна?
(Існування і місцезнаходження Нептуна були теоретично розраховані французом Левер’є і англійцем Адамсом, а у 1846 р. його вперше спостерігав німецький астроном Галле.

7. Чи існують супутники , які мають атмосферу? Вулкани?
(Так. Супутник Сатурна Титан має потужну непрозору атмосферу, а на супутнику Юпітера Іо зареєстровано 7 діючих вулканів.)
8. Який український вчений і коли висловив думку , що на супутниках великих планети можуть відбуватися інтенсивні вулканічні процеси?
(У 1955 р київський астроном Сергій Костянтинович Всехвятський (1904 – 1984)).
Домашнє завдання:

М.П. Пришляк “Астрономія 11” Опрацювати §9. Підготувати інформацію про малі тіла сонячної системи.

Список використаної літератури:

1. М.П. Пришляк “Астрономія 11” рівень стандарту, академічний рівень. «Ранок» 2011р.

2. І.А. Климишин «Астрономія» Львів. Видавництво «Світ» 1994р.

3.Н.О.Гладушина « Методика викладання астрономії». Київ «Радянська школа» 1985р.

4. Ю.В. Александров, А.М. Грецький «Астрономія. Книга для вчителя». Видавництво «Ранок» Веста 2005

5. Ж.Ранцини «Космос.Сверхновый атлас Вселенной». Москва «Эксмо»2005

6. Інтернетресурс браузера Яндекс. Зображення планет і їх супутників.

7. Л.А. Кирик, К.П.Бондаренко «Астрономія. Самостійні роботи». Видавництво «Гімназія»,Харків 2002р.

8. В.Гавронський, І.Задніпрянець «Контроль знань з астрономії». Тести.11 клас. К.:КМПУ ім..Б.Д.Грінченка,2003р.

9. А.Костюк «Контрольні, самостійні та практичні роботи з астрономії 11 клас» Тернопіль «Підручники і посібники»,2004р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Структура І методика інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи

Уроку з української літератури на тему: “ Павло Тичина
Організаційна частина. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Уроку : засвоєння нових знань План уроку
Мета : вивчити малі тіла Сонячної системи, пояснити поняття астероїд, метеор, метеорит

Підготовка вчителя до уроку: що, як, коли?
Визначення навчально-розвивально-виховних завдань уроку на основі програми, методичних посібників, шкільного підручника й додаткової...

План-конспект уроку з математики в 6 класі
Зверніть увагу на епіграфи нашого уроку. Сьогодні ми будемо доводити, що математика – це не суха наука, що з її допомоги можна створювати...

Урок з курсу «Основи споживчих знань», 3 клас Тема уроку
Тема уроку: Економія І добробут. Економне використання води, електроенергії, газу, тепла

Конспект уроку з інформатики у 10 класі на тему: «Power Point. Створення...
Організаційна частина. Перевірка присутності учнів, готовності до уроку. Повторення основних пунктів правил безпеки та поведінки...

Тема. Які властивості має вода. Демонстрація властивостей води
Що ви очікуєте від уроку? А я, у свою чергу, сподіваюсь, що ви будете правильно, точно висловлювати свої думки; злагоджено працювати...

Тема уроку
Галактикою, дізналися про її будову, ознайомилися з планетами Сонячної системи та іншими космічними тілами, які входять до складу...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка